BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Mot normalt? Landsforeningen Rettferd for Taperne og den norske taperdiskursen

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Risøy, Sølvi Marie
dc.date.accessioned 2007-12-06T12:18:36Z
dc.date.available 2007-12-06T12:18:36Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2481
dc.description.abstract Tema for denne hovedfagsoppgaven er Landsforeningen Rettferd for Taperne1 og den norske taperdiskursen. Da jeg begynte med dette prosjektet var denne organisasjonen for meg noe jeg hadde hørt om gjennom media, et morsomt fenomen som jeg undret meg over. Jeg stilte meg selv spørsmål som: hvordan kan en slik organisasjon oppstå, og hva gjør at organisasjonen består? Disse spørsmålene var inspirert av kunnskap om frivillig organisering og generell organisasjonsteori. Senere forflyttet mitt fokus seg noe, og jeg ble stadig mer fascinert av selve begrepet ”taper”. Jeg observerte at det var noe med dette begrepet og denne organisasjonen som gjorde at folk ”drog på smilebåndet” når jeg fortalte dem om hva jeg drev på med. Kommentarer som ”Jeg gjorde det dårlig på forrige eksamen, kan jeg melde meg inn?”, eller ”de bør vi melde inn i den organisasjonen din” haglet. Men ofte kom også spørsmålet, ”hva er en taper da?”, og jeg følte at jeg ble svar skyldig. Derfor handler denne oppgaven om Landsforeningen Rettferd for Taperne, og hvilket svar på hva en taper er som blir formidlet gjennom denne organisasjonen. no
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.title Mot normalt? Landsforeningen Rettferd for Taperne og den norske taperdiskursen no
dc.type Master thesis
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account