BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Stedcellenes fyringsmønster under påvirkning av belønning og forsøksapparatets geometri

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Karlsen, Pernille eng
dc.date.accessioned 2008-02-05T14:20:40Z
dc.date.available 2008-02-05T14:20:40Z
dc.date.issued 2004 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2575
dc.description.abstract I hippocampus hos rotter finner man en type nerveceller som aktiveres stedspesifikt. Dette innebærer at de kun er aktive når rotten er i et bestemt område av omgivelsene. Disse cellene kalles stedceller (en: "place cells") og er forskningsobjektet i denne hovedoppgaven. Jeg har forsøkt å kartlegge noen av de fysiologiske egenskapene til stedcellene i hippocampus. Dette ble gjort gjennom elektrofysiologiske registreringer av stedcellenes aktivitet, samtidig som rottens bevegelsesmønster ble lagret. Rottene var kronisk implantert med bevegelige elektroder i CA1-området i hippocampus og ble testet under ulike forsøksbetingelser. Fyringsmønsteret til stedcellene og atferden til rottene i de ulike forsøkssituasjonene ble sammenliknet for å finne karakteristiske trekk som følge av påvirkning fra ulike faktorerr i ulike forsøkssituasjoner. Dette innebar distale og proksimale landemerker, belønning og geometrien til forsøksapparatene. Følgende funn ble gjort i denne studien: * Belønning påvirket rottens atferd. Rotten beveget seg raskere, og besøkte flere områder i forsøksfeltet, når det ble gitt belønning enn når den ikke fikk belønning. * Stedcellenes fyringsmønster påvirkes av belønning. Aktivitetsnivået til stedcellen var høyere i de sesjonene der rotten fikk belønning, enn når rotten ikke fikk belønning. * Geometrien til forsøksapparatet påvirket atferden til rotten. Rotten hadde et høyere aktivitets nivå i firkantet enn i rundt apparat. * Stedcellenes fyringsmønster påvirkes av forsøksapparatets geometri. Stedcellene hadde høyere fyringsfrekvens i det firkantede apparatet, enn i det runde apparatet. * Det distale landemerket kontrollerte fyringsmønsteret til stedcellene i firkantet apparat. Dette ble vist når apparatet ble rotert 90 grader, og fyringsfeltene fulgte etter. * De proksimale landemerkene hadde liten, eller ingen kontroll over stedcellenes fyringsmønster i denne studien. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Stedcellenes fyringsmønster under påvirkning av belønning og forsøksapparatets geometri nob
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Biofysikk: 477 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account