BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Psykiske vansker hos hjemmeboende barn med tiltak fra barnevernet

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Iversen, Anette Christine eng
dc.contributor.author Havik, Toril eng
dc.contributor.author Jakobsen, Reidar eng
dc.contributor.author Stormark, Kjell Morten eng
dc.date.accessioned 2008-05-02T08:38:13Z
dc.date.available 2008-05-02T08:38:13Z
dc.date.issued 2008 eng
dc.identifier.citation www.universitetsforlaget.no en
dc.identifier.issn 0800-1014 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2650
dc.description.abstract Gjennom et samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region Vest har Barnevernets utviklingsenter på Vestlandet undersøkt psykisk helse blant barn i 10-12 års alder som mottar tiltak fra barnevernet mens de bor hjemme1. Utvalget er fra annen runde av Barn i Bergen studien som ble gjennomført i 2006, og psykiske vansker er kartlagt med Strengths and Difficulties Questionnaire. I denne artikkelen vil vi se på omfanget av psykiske vansker blant barn som mottar barneverntiltak, og sammenligne med jevnaldrende. Resultatene diskuteres i forhold til tverretatlig samarbeid og behovet for styrket kompetanse i barnevernet. Prosjektet er støttet med midler fra Wøyen-stiftelsen. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Universitetsforlaget en
dc.relation.ispartofseries Norges Barnevern en
dc.relation.ispartofseries 1 en
dc.subject Barnevern nob
dc.subject Psykiske vansker nob
dc.subject Hjemmeboende barn nob
dc.subject SDQ nob
dc.title Psykiske vansker hos hjemmeboende barn med tiltak fra barnevernet en
dc.type Journal article eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279 nob
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account