BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Straffetilsagn og straffeprosessloven § 92 (2) : en vurdering av forholdet mellom løfteforbudet i straffeprosessloven § 92 (2) og bindende tilsagn om påtalemyndighetens straffepåstand

Bergen Open Research Archive

Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Search BORA


Browse

My Account