BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 : en "infotrygd" basert studie

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gogstad, Anders
dc.contributor.author Moltu, E.
dc.contributor.author Mæland, John Gunnar
dc.contributor.author Tveit, Johs.
dc.contributor.author Øyen, Else
dc.date.accessioned 2008-10-21T09:01:48Z
dc.date.available 2008-10-21T09:01:48Z
dc.date.issued 1982
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2818
dc.description Fra "Sosialdepartementets sammendragserie". en
dc.description.abstract Prosjektet "Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 - en "Infotrygd"-basert studie" er utført ved Universitetet i Bergen og Bergen Trygdekasse under ledelse av A.Chr. Gogstad, Else Øyen og Johs. Tveit. Man har kartlagt medisinske og sosiale kjennetegn hos personer som har vært sykemeldt i over 90 dager og dessuten vurdert "Infotrygd"-systemets anvendbarhet som datakilde for forskning om trygdeklientene. en
dc.language.iso nob en
dc.publisher Sosialdepartementet en
dc.relation.ispartofseries Sosialdepartementets sammendragsserie en
dc.relation.ispartofseries Nr. 4 en
dc.title Langtidssykemeldte i Bergen 1979/80 : en "infotrygd" basert studie en
dc.type Report eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 en
dc.subject.nsi VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800 en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account