BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Sosiale indikatorer er våre øyne inn i det komplekse

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Øyen, Else eng
dc.date.accessioned 2008-10-21T09:31:41Z
dc.date.available 2008-10-21T09:31:41Z
dc.date.issued 1993-07 eng
dc.identifier.citation http://www.ks.no/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2819
dc.description Fra hefte: Levekår i storby : en artikkelsamling om levekårsforskjeller og kommunal fordelingspolitikk. Morten Bildeng og Roland Fürst (Red) en
dc.description.abstract Drømmen om å forstå det komplekse menneske og det komplekse samfunn som omgir det, er ikke av ny dato. Til alle tider har det vært gjort forsøk på å utvikle indikatorer som på en enkel måte skal gi en innsikt som ellers krever langvarig observasjon og dyptpløyende analyse. Lesning i hånden og stjernene, og forestillinger om at øynene avspeiler personligheten, hører til kategorien av lett tilgjengelige indikatorer som skal fortelle oss noe om det komplekse mennesket. "Folkets vilje" forsøker man å omskrive gjennom sinnrike valgprosedyrer. Rasistiske uttrykk og andre stereotypier beskriver kjennegtegn som antas å gjelde for en hel befolkning. Mens gutter med uflidd hår, damer i pels, en adresse er signaler som vi daglig omdanner til indikatorer på persolighet, status, ønskverdighet, eller det moralske forfall i befolkningen. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Kommunenes Sentralforbund. Program for storbyrettet forskning eng
dc.relation.ispartofseries Storbyforskning en
dc.relation.ispartofseries 21 en
dc.subject Levekår nob
dc.subject Kommunal fordelingspolitikk nob
dc.subject Levekårsforskjeller nob
dc.title Sosiale indikatorer er våre øyne inn i det komplekse eng
dc.type Report eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account