BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Jernframstilling i raudt land. Jernvinna på Rauland i vikingtid og mellomalder

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Loftsgarden, Kjetil
dc.date.accessioned 2008-11-05T11:12:55Z
dc.date.available 2008-11-05T11:12:55Z
dc.date.issued 2007-11-19
dc.date.submitted 2007-11-19 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2845
dc.description.abstract Rauland er inga frodig jordbruksbygd, og ein var avhengig av å nytte utmarka ekstensivt både til stølsbruk og andre utmarksressursar, som jern. Jernframstilling kunne inngå i ein fjellgårdsøkonomi, der jernet vart nytta som bytevarer for å skaffe vare ein trong eller ynskte. en
dc.format.extent 5781376 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Jern no
dc.subject Jernvinne no
dc.title Jernframstilling i raudt land. Jernvinna på Rauland i vikingtid og mellomalder en
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Arkeologi no
dc.type.course ARK350 en
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 713306
dc.type.program MAHF-ARK en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account