BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Distribuert samarbeidende organisering av musikkmateriale. Design og evaluering av «Collaborative Music Organizer»

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Helland, Bjarte Konglevoll eng
dc.date.accessioned 2008-11-10T09:30:14Z
dc.date.available 2008-11-10T09:30:14Z
dc.date.issued 2008-05-15 eng
dc.date.submitted 2008-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2865
dc.description.abstract Musikken man hører på til daglig er et resultat av samarbeid. I enhver musikkproduksjon har flere aktører medvirket for å skape det kunstneriske sluttproduktet: musikere komponerer og spiller musikken, lydteknikere prosesserer lydbildet og produsenter godkjenner og kvalitetssikrer komposisjonene. De er alle ledd i et stort musikksamarbeid. I dette samarbeidet er organisering av musikkmaterialet, det være seg lydfiler, musikkmedium, skisser, lyrikk eller noter, en avgjørende del.I dette studiet er målet å tilby en IKT-løsning som kan som kan bidra til å støtte samarbeidende komponister, musikere, lydteknikere og produsenter i organiseringen og oppbevaringen av deres kollektive musikkmateriale. Implisitt i denne IKT-løsningen skal det tilrettelegges for at deltakerne kan samarbeide fra distribuerte lokasjoner. IKT-løsningen har fått navnet «Collaborative Music Organizer» (CMO). CMO har blitt designet med bakgrunn i teori fra Computer Supported Cooperative Work, et felt som er fokusert på hvordan datamaskiner kan benyttes for å forenkle eller forbedre samarbeid. no
dc.format.extent 1676999 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Common information spaces eng
dc.subject Awareness eng
dc.subject Articulation work eng
dc.subject CSCW nob
dc.subject Distribuert samarbeid nob
dc.subject Organisering nob
dc.subject Musikk nob
dc.title Distribuert samarbeidende organisering av musikkmateriale. Design og evaluering av «Collaborative Music Organizer» no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course INFO390 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Informasjons- og kommunikasjonssystemer: 321 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 735105 eng
dc.type.program MASV-INFO eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account