BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Distribuert samarbeidende organisering av musikkmateriale. Design og evaluering av «Collaborative Music Organizer»

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Helland, Bjarte Konglevoll
dc.date.accessioned 2008-11-10T09:30:14Z
dc.date.available 2008-11-10T09:30:14Z
dc.date.issued 2008-05-15
dc.date.submitted 2008-05-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2865
dc.description.abstract Musikken man hører på til daglig er et resultat av samarbeid. I enhver musikkproduksjon har flere aktører medvirket for å skape det kunstneriske sluttproduktet: musikere komponerer og spiller musikken, lydteknikere prosesserer lydbildet og produsenter godkjenner og kvalitetssikrer komposisjonene. De er alle ledd i et stort musikksamarbeid. I dette samarbeidet er organisering av musikkmaterialet, det være seg lydfiler, musikkmedium, skisser, lyrikk eller noter, en avgjørende del.I dette studiet er målet å tilby en IKT-løsning som kan som kan bidra til å støtte samarbeidende komponister, musikere, lydteknikere og produsenter i organiseringen og oppbevaringen av deres kollektive musikkmateriale. Implisitt i denne IKT-løsningen skal det tilrettelegges for at deltakerne kan samarbeide fra distribuerte lokasjoner. IKT-løsningen har fått navnet «Collaborative Music Organizer» (CMO). CMO har blitt designet med bakgrunn i teori fra Computer Supported Cooperative Work, et felt som er fokusert på hvordan datamaskiner kan benyttes for å forenkle eller forbedre samarbeid. no
dc.format.extent 1676999 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Common information spaces en
dc.subject Awareness en
dc.subject Articulation work en
dc.subject CSCW no
dc.subject Distribuert samarbeid no
dc.subject Organisering no
dc.subject Musikk no
dc.title Distribuert samarbeidende organisering av musikkmateriale. Design og evaluering av «Collaborative Music Organizer» no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master no
dc.type.course INFO390 no
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Informasjons- og kommunikasjonssystemer: 321 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 735105
dc.type.program MASV-INFO no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account