BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

"A Director's Medium" En analyse av Michel Gondry og Chris Cunninghams virke som musikkvideoregissører sett i lys av kanonbegrepet og historisk auteur-tankegang.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Onsager, Even
dc.date.accessioned 2008-11-10T09:56:15Z
dc.date.available 2008-11-10T09:56:15Z
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2007-09-03 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2869
dc.description.abstract Tre DVD-utgivelser fra 2003, Palm Pictures' The Work of Director Spike Jonze, ...Chris Cunningham og ...Michel Gondry, snudde på det tradisjonelle hierarkiet mellom artist og musikkvideoregissør og satte regissøren som forfatter av musikkvideoteksten. I 2005 kom det fire regissører til i serien og bekreftet dette inntrykket ytterligere. Denne oppgaven skal analysere denne serien, representert ved to av utgivelsene, The Work of Director Michel Gondry og The Work of Director Chris Cunningham, ved å se på hvordan utgivelsene kan sies å ha skapt en musikkvideo-kanon gjennom å ha flyttet fokuset fra artist til regissør. Analysen har et teoretisk fundament i den franske auteur-doktrinen, en poststrukturalistisk nyansering av denne og i en historisk-formal forståelse av musikkvideoformen. Oppgaven legger Maria Demopoulos' formulering om at musikkvideofeltet representerer "the Wild West of filmmaking" til grunn for et postulat om at musikkvideoformen har eksistert i et kritisk vakuum uten plass til kvalitetsbedømmelse i en åpen offentlighet. Oppgaven vil utfra dette se om Gondry og Cunninghams DVD-utgivelser kan ha endret på denne situasjonen. no
dc.format.extent 1083984 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Musikkvideoer no
dc.subject Gondry no
dc.subject Cunningham, Chris no
dc.subject Auteur no
dc.subject Kanon no
dc.title "A Director's Medium" En analyse av Michel Gondry og Chris Cunninghams virke som musikkvideoregissører sett i lys av kanonbegrepet og historisk auteur-tankegang. no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master en
dc.type.course MEVI350 no
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 735116
dc.type.program MASV-MEVI no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account