BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Angst som beskyttende faktor? - Effekter av komorbid angst på responsinhibisjon ved ADHD

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Skuggevik, Runi eng
dc.date.accessioned 2008-11-10T12:25:30Z
dc.date.available 2008-11-10T12:25:30Z
dc.date.issued 2008 eng
dc.date.submitted 2008-04-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2889
dc.description.abstract Omtrent 25-30 prosent av barn og unge med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) har en komorbid angstlidelse. En rekke teoretiske modeller beskriver ADHD som et resultat av en svikt i inhibisjonskontroll. Angstlidelser derimot, ser ut til å være relatert til overinhibisjon. Det er foreslått at komorbid angst kan ha en modererende effekt på sviktende inhibisjonskontroll forbundet med ADHD. Denne studien undersøkte effekten av komorbid angst på inhibisjonskontroll ved ADHD.Metode: Subjektene (N=178, alder 7-11 år) var deltagere i Barn i Bergen studien. Barn med ADHD med og uten komorbid angst og en kontrollgruppe ble sammenlignet på mål i "Continuous Performance Test" (CPT).Resultater: Denne studien fant ingen forskjeller i inhibisjon mellom de to gruppene med ADHD. Faktisk viste ingen av de kliniske gruppene reduksjon i inhibisjonsnivå sammenlignet med kontrollgruppen.Diskusjon: Resultatene fra denne studien sammenfaller med en rekke andre studier på området. Samtidig har flere andre studier funnet modererende effekter av komorbid angst. Det diskuteres faktorer relatert til studienes ulike testparadigmer og seleksjonsprosedyrer som kan bidra til å forklare inkonsistensen i forskningsresultatene. no
dc.format.extent 208673 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Angst som beskyttende faktor? - Effekter av komorbid angst på responsinhibisjon ved ADHD nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course PSYK300 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 736102 eng
dc.type.program PRPSYK eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account