BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Dekonstruksjon av en estetisk utopi: Ilya Kabakovs og Komar & Melamids sovjetsymbolikk

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Tessem, Julie eng
dc.date.accessioned 2008-11-11T15:16:52Z
dc.date.available 2008-11-11T15:16:52Z
dc.date.issued 2008-11-11 eng
dc.date.submitted 2008-09-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2916
dc.description.abstract Denne oppgaven undersøker kunstproduksjonen til tre av Sovjetunionens mest anerkjente undergrunnskunstnere; moskvakonseptualistene Ilya Kabakov og Komar & Melamid. Disse kunstnerne hevdes å ha dekonstruert forskjellige aspekter ved det offisielle sovjetiske formspråket, et grep som har hatt stor inflytelse på den russiske samtidskunsten. Jeg etterforsker i denne avhandlingen bakgrunnen for de ulike estetiske virkemidlene de benyttet de seg av. Sekundært problematiserer jeg moskvakonseptualismens politiske dimensjon og undersøker hva som forener og skiller den sovjetiske konseptkunsten fra den vestlige. Ved en gjennomgang av tidligere forskningslitteratur ser jeg på forskjellige angrepsvinkler og tolkningsmuligheter til Kabakovs og Komar & Melamids arbeider. no
dc.format.extent 1868546 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Kabakov, Ilya nob
dc.subject Komar & Melamid nob
dc.subject Moskvakonseptualismen nob
dc.subject Sovjetisk undergrunnskunst nob
dc.subject Russisk kunst nob
dc.subject Kunst nob
dc.title Dekonstruksjon av en estetisk utopi: Ilya Kabakovs og Komar & Melamids sovjetsymbolikk no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course KUN350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713203 eng
dc.type.program HGKUNST eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account