BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Dekonstruksjon av en estetisk utopi: Ilya Kabakovs og Komar & Melamids sovjetsymbolikk

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Tessem, Julie
dc.date.accessioned 2008-11-11T15:16:52Z
dc.date.available 2008-11-11T15:16:52Z
dc.date.issued 2008-11-11
dc.date.submitted 2008-09-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2916
dc.description.abstract Denne oppgaven undersøker kunstproduksjonen til tre av Sovjetunionens mest anerkjente undergrunnskunstnere; moskvakonseptualistene Ilya Kabakov og Komar & Melamid. Disse kunstnerne hevdes å ha dekonstruert forskjellige aspekter ved det offisielle sovjetiske formspråket, et grep som har hatt stor inflytelse på den russiske samtidskunsten. Jeg etterforsker i denne avhandlingen bakgrunnen for de ulike estetiske virkemidlene de benyttet de seg av. Sekundært problematiserer jeg moskvakonseptualismens politiske dimensjon og undersøker hva som forener og skiller den sovjetiske konseptkunsten fra den vestlige. Ved en gjennomgang av tidligere forskningslitteratur ser jeg på forskjellige angrepsvinkler og tolkningsmuligheter til Kabakovs og Komar & Melamids arbeider. no
dc.format.extent 1868546 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Kabakov, Ilya no
dc.subject Komar & Melamid no
dc.subject Moskvakonseptualismen no
dc.subject Sovjetisk undergrunnskunst no
dc.subject Russisk kunst no
dc.subject Kunst no
dc.title Dekonstruksjon av en estetisk utopi: Ilya Kabakovs og Komar & Melamids sovjetsymbolikk no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master no
dc.type.course KUN350 en
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 713203
dc.type.program HGKUNST en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account