BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Arbeidsgivers adgang til å kreve medisinske undersøkelser av ansatte og arbeidssøkende

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Josephsen, Knut-Marius
dc.date.accessioned 2008-11-12T09:27:38Z
dc.date.available 2008-11-12T09:27:38Z
dc.date.issued 2008-11-12
dc.date.submitted 2008-05-29 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2946
dc.description.abstract Oppgavens hovedproblemstilling er hvilken adgang arbeidsgiver har til å kreve medisinske undersøkelser av ansatte og arbeidssøkende. Den nærmere vurderingen vil da være knyttet til avveiningen av de ulike interessene og behovene hos arbeidsgiver og arbeidstaker, i hvilken grad disse behovene og interessene skal tilgodeses på bekostning av den andres, når det kan skje og på hvilke vilkår.Avgjørende hensyn og interesser for arbeidsgiver for å iverksette medisinske undersøkelser er økonomi, helse, sikkerhet og lovpålagte plikter. For arbeidstaker er særlig hensynet til den personlige integritet av stor betydning. For arbeidstaker kan medisinske undersøkelser også medføre utestengelse fra arbeidslivet og ved for eksempel testing for HIV kan det oppstå sosial utestengelse.Den ordinære hjemmelen for arbeidsgivers adgang til å kunne kreve medisinske undersøkelser er aml. § 9-4. Adgangen er forholdsvis snever, arbeidsgiver kan bare kreve undersøkelser når det er hjemmel for det i lov, ved stillinger som innebærer særlig risiko og når oppdragsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse. Forarbeidene legger til grunn at rusmiddeltesting dekkes av hjemmelen.Så lenge det anses nødvendig for å vern liv eller helse så eller det er tale om stilling som innebærer særlig risiko, så er utgangspunktet at rusmiddelkontroll tillates ved konkret mistanke. Derimot må det av hensyn til arbeidstakers integritet foreligge en positiv hjemmel for rutinemessig kontroll. no
dc.format.extent 243752 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.title Arbeidsgivers adgang til å kreve medisinske undersøkelser av ansatte og arbeidssøkende no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i rettsvitenskap no
dc.type.course JUS399 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 737102
dc.type.program MAJUR en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account