BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Debitorskifte på ulovfestet grunnlag : når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Maartmann-Moe, Wenche eng
dc.date.accessioned 2008-11-12T09:44:07Z
dc.date.available 2008-11-12T09:44:07Z
dc.date.issued 2008-11-12 eng
dc.date.submitted 2008-06-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2951
dc.description.abstract Temaet for denne avhandlingen er enkelte sider ved de ulovfestede regler om debitorskifte.Et debitorskifte inntrer når en debitors forpliktelse overfor kreditor overføres til en tredjeperson, slik at denne tredjepersonen skal være forpliktet overfor kreditor istedenfor den opprinnelige debitor. For at det skal ha inntrådt et debitorskifte må dermed to forhold være tilstede: For det første må kreditor erverve en rett til å holde den aktuelle tredjemann ansvarlig for den opprinnelige debitors forpliktelse. Og videre må kreditor være avskåret fra å holde sin opprinnelige debitor ansvarlig.Denne avhandlingen søker å avklare hva som nærmere kreves for at det har skjedd et debitorskifte med virkning for kreditor. Dels vil fremstillingen ta sikte på å avklare hvilke regler som gjelder for debitorskifte på ulovfestet grunnlag. Og dels vil fremstillingen søke å analysere ulike momenter som kan få betydning i den nærmere vurdering av om kreditor er bundet av et debitorskifte. no
dc.format.extent 194390 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Debitorskifte på ulovfestet grunnlag : når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor? nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i rettsvitenskap nob
dc.type.course JUS399 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 737102 eng
dc.type.program MAJUR eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account