BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Odelsloven § 1 - Hva skal til for at en eiendom "kan nyttast til landbruksdrift" etter odl. § 1

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Mathiesen, Ida
dc.date.accessioned 2008-11-12T10:01:38Z
dc.date.available 2008-11-12T10:01:38Z
dc.date.issued 2008-11-12
dc.date.submitted 2008-06-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2954
dc.description.abstract Avhandlingen omhandler det skjønnsmessige vilkåret "kan nyttast til landbruksdrift" i odl. § 1. I avhandlingen forutsettes det at arealkravet i odl. § 2 er oppfylt. I første hoveddel foretas en gjennomgang av gjeldende rett med utgangspunkt i nyere høyesterettspraksis. I avhandlingens annen hoveddel drøftes nærmere en del av problemene Høyesterett tar opp, eller som Høyesteretts praksis gir grunn til å undersøke nærmere. Avslutningsvis sees det på se foreslåtte endringene av odelsloven, og konsekvensene disse endringene kan få for avhandlingens tema. no
dc.format.extent 1212115 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Landbruksdrift no
dc.subject Odelsloven no
dc.subject Odelsrett no
dc.subject Hobbydrift no
dc.title Odelsloven § 1 - Hva skal til for at en eiendom "kan nyttast til landbruksdrift" etter odl. § 1 no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Master i rettsvitenskap no
dc.type.course JUS399 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 737102
dc.type.program MAJUR en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account