BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Odelsloven § 1 - Hva skal til for at en eiendom "kan nyttast til landbruksdrift" etter odl. § 1

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Mathiesen, Ida eng
dc.date.accessioned 2008-11-12T10:01:38Z
dc.date.available 2008-11-12T10:01:38Z
dc.date.issued 2008-11-12 eng
dc.date.submitted 2008-06-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2954
dc.description.abstract Avhandlingen omhandler det skjønnsmessige vilkåret "kan nyttast til landbruksdrift" i odl. § 1. I avhandlingen forutsettes det at arealkravet i odl. § 2 er oppfylt. I første hoveddel foretas en gjennomgang av gjeldende rett med utgangspunkt i nyere høyesterettspraksis. I avhandlingens annen hoveddel drøftes nærmere en del av problemene Høyesterett tar opp, eller som Høyesteretts praksis gir grunn til å undersøke nærmere. Avslutningsvis sees det på se foreslåtte endringene av odelsloven, og konsekvensene disse endringene kan få for avhandlingens tema. no
dc.format.extent 1212115 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Landbruksdrift nob
dc.subject Odelsloven nob
dc.subject Odelsrett nob
dc.subject Hobbydrift nob
dc.title Odelsloven § 1 - Hva skal til for at en eiendom "kan nyttast til landbruksdrift" etter odl. § 1 no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Master i rettsvitenskap nob
dc.type.course JUS399 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 737102 eng
dc.type.program MAJUR eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account