BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Fotografering av siktede i straffesaker : en presentasjon av siktedes vern mot fotografering etter domstolloven § 131 a med de begrensninger som følger av vernet av ytringsfriheten for pressefotografene etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10

Bergen Open Research Archive

Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Search BORA


Browse

My Account