BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Redaktørers og journalisters vitneplikt : rettens adgang til å pålegge redaktører og journalister å identifisere sine anonyme kilder

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rafoss, Lena Skjold eng
dc.date.accessioned 2008-11-12T10:10:10Z
dc.date.available 2008-11-12T10:10:10Z
dc.date.issued 2008-11-12 eng
dc.date.submitted 2008-05-26 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2956
dc.description.abstract Alle borgere har plikt til å møte som vitne og forklare seg overfor retten. Dette er den alminnelige hovedregelen i både sivile og straffesaker. Redaktører og journalister har rett til å kreve fritak fra den alminnelige vitneplikten. Medias kildevern er en fritaksrett fra den alminnelige hovedregelen om vitneplikt, men innebærer ikke noe bevisforbud. Regelen om redaktørers og journalisters vitneplikt regulerer rettens adgang til å gjøre unntak fra fritaket fra vitneplikt for disse yrkesgruppene. Unntaket er regulert i strpl. § 125 tredje ledd og tvl. § 22-11 annet ledd. Problemstillingen i oppgaven er hva som kreves for at retten skal kunne pålegge redaktører og journalister å identifisere sine anonyme kilder. Oppgaven drøfter hva som kreves for at det er aktuelt og akseptabelt for retten å pålegge redaktører og journalister vitneplikt. Vilkårene for vitneplikt er systematisert, og terskelen angis og konkretiseres. Det primære rettsgrunnlaget er særegent ved at det har en sterk relasjon til både konstitusjonelt og internasjonalt nivå. Oppgaven inneholder også en komparativ sammenligning med svensk og dansk rett. Problemstillingen avspeiler et politisk verdivalg i avveiningen mellom grunnleggende hensyn i et demokratisk samfunn. no
dc.format.extent 404667 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Kildevern nob
dc.subject Vitneplikt nob
dc.subject Ytringsfrihet nob
dc.subject Pressefrihet nob
dc.subject Straffeprosess nob
dc.subject Sivilprosess nob
dc.subject Grunnloven § 100 nob
dc.subject EMK artikkel 10 nob
dc.subject Straffeprosessloven § 125 nob
dc.subject Tvisteloven § 22-11 nob
dc.subject Medierett nob
dc.subject Redaktører nob
dc.subject Journalister nob
dc.title Redaktørers og journalisters vitneplikt : rettens adgang til å pålegge redaktører og journalister å identifisere sine anonyme kilder no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Master i rettsvitenskap nob
dc.type.course JUS399 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 737102 eng
dc.type.program MAJUR eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account