BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Konsekvenser ved utsettelse av klimatiltak

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Skjellevik, Cecilie eng
dc.date.accessioned 2008-11-12T11:05:09Z
dc.date.available 2008-11-12T11:05:09Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.date.submitted 2008-06-02 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2964
dc.description.abstract I dette arbeidet ser jeg nærmere på ulike konsekvenser ved å utsette klimatiltak, som har til formål å redusere CO2-utslipp. Jeg bruker en økonomisk vekstmodell med integrert miljøsektor, kalt DICE-modellen, for å svare på problemstillinger knyttet til hvor stor effekt en utsettelse av klimatiltak vil ha på den globale økonomien, hvor stor effekt en utsettelse av tiltak vil ha på temperaturutviklingen, samt hvor stor økning en vil få i karbonskatter. Jeg ser både på tilfeller med og uten et temperaturmål på maksimalt 2ºC over 1900-nivå.Ved å sammenlikne konsum over tid, viser resultatene at en utsettelse av klimatiltak i 10 til 50 år koster verdenssamfunnet relativt lite, sammenliknet med en optimal klimapolitikk der tiltak iverksettes allerede nå. Med en utsettelse i 20 år, vil det konstante nivået av konsum per capita reduseres med 1,4 $ for hver ti års periode, mens en utsettelse i 50 år vil gi en nedgang på 6 $. Ved å inkludere en restriksjon på maksimal temperaturstigning på 2ºC over 1900-nivå, vil dette øke kostnadene ved utsettelse av klimatiltak sammenliknet med tilfellet uten restriksjon. Ved utsettelse av klimatiltak i 20 år, vil nedgang i konsum per capita være omtrent 3,4 $ for hver ti års periode, mens utsettelse i 50 år vil gi en nedgang på 33 $.Selv om kostnaden ved utsettelse av tiltak er relativt liten, vil en utsettelse kunne få stor effekt på prisen for utslipp av ett tonn karbon. Dette gjelder særlig dersom temperaturen ikke skal stige med mer enn 2ºC over 1900-nivå. Dersom en venter med klimatiltak i 50 år, vil karbonskatten øke til over 800 $ om 100 år. Hovedkonklusjonen er derfor at utsettelse av klimatiltak vil koste verdenssamfunnet relativt lite, men at effekten på karbonskatten kan bli stor. no
dc.format.extent 392052 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.title Konsekvenser ved utsettelse av klimatiltak no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course ECON390 no
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 734999 eng
dc.type.program MASV-SØK no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account