BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Ny pensjonsordning – analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Tjøstolvsen, Espen Rørvik
dc.date.accessioned 2008-11-14T12:44:42Z
dc.date.available 2008-11-14T12:44:42Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.date.submitted 2008-06-02 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3000
dc.description.abstract Denne masteroppgaven søker å belyse hvor store statens fremtidige pensjonsforpliktelser vil bli, og om innføring av ny folketrygd vil hjelpe til å redusere de fremtidige pensjonsforpliktelsene. For å besvare problemstillingen har jeg laget profiler for et representativt individs skatteinnbetalinger til staten og et representativt individs pensjonsgivende inntekt. Profilene er basert på data utlevert av FD-trygd.For å analysere statens fremtidige pensjonsforpliktelser har jeg benyttet meg av en metode som heter generasjonsregnskapsanalyse. Generasjonsregnskapet avhenger til enhver tid av befolkningssammensetningen i samfunnet. Jeg har derfor foretatt en fremskriving av befolkningen i Norge fra 2006, som er basisåret, og frem til år 2105. Befolkningsfremskrivingen er gjort på grunnlag av data hentet fra Statistisk sentralbyrås sine nettsider.Konklusjonen i denne oppgaven er at staten har større fremtidige pensjonsforpliktelser enn de har fremtidige skatteinntekter. Innføring av ny folketrygd vil sannsynligvis redusere statens kostnader til pensjon i forhold til å beholde dagens folketrygd.All programmering i denne oppgaven er gjort i MATLAB. no
dc.format.extent 844946 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.title Ny pensjonsordning – analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master en
dc.type.course ECON390 no
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 734999
dc.type.program MASV-SØK no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account