BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Stavnes, Christine Løvaas eng
dc.date.accessioned 2009-03-16T12:43:20Z
dc.date.available 2009-03-16T12:43:20Z
dc.date.issued 2008 eng
dc.date.submitted 2008-12-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3187
dc.description.abstract Denne masteroppgaven skal kartlegge om det er regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner i Norge. Til den empiriske analysen i oppgaven vil jeg bruke statistikkverktøyet Stata. Datasettet som blir brukt kommer fra generasjonsdatabasen til Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste, NSD. Dette er populasjonsdata for utvalgte kohorter med koblinger til informasjon om foreldre. Intergenerasjonell inntekts¬mobilitet angir hvor mye et barn sin inntekt som voksen avhenger av ¬inntekten til sine foreldre. Hovedresultatene i oppgaven tyder på at det er regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner. Det er høyere estimerte koeffisienter, det vil si lavere mobilitet mellom generasjonene, i de store fylkene og kommunene, enn i de små. Det rapporters en mye lavere mobilitet mellom generasjonene i de seks største kommunene i Norge, enn resten av landet. Det er i tillegg lavere mobilitet mellom generasjonene i tettbygde- enn spredtbygde strøk. Ved å bruke familieinntekt, framfor kun fars inntekt, vil de estimerte koeffisientene være noe høyere. Det er ingen dramatisk økning i koeffisientene, men det viser seg at variasjonen i familieinntekten forklarer litt mer av variasjonen i barnas inntekt, enn det variasjonen i kun fars inntekt gjør. no
dc.format.extent 369925 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner. nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course ECON390 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 734103 eng
dc.type.program MASV-SØK eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account