BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Den norske arbeiderens livsverden. En studie av den norske industriarbeiderens identitet og kultur fra et klasseanalytisk perspektiv

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Åsli, Thale Jacobsen eng
dc.date.accessioned 2009-04-20T14:14:23Z
dc.date.available 2009-04-20T14:14:23Z
dc.date.issued 2008-12-18 eng
dc.date.submitted 2008-12-18 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3242
dc.description.abstract I denne studien undersøkes den norske arbeiderens livsverden - kultur og identitet i det senmoderne samfunn. Basert på et utvalg kvalitative intervjuer av norske industriarbeidere undersøkes områder som arbeidssituasjon, fritid, og mer generelt deres holdninger og orienteringer til forhold som tidligere ble ansett som bestemmende for hvorvidt man kunne snakke om arbeideridentitet, - identifisering med et arbeiderkollektiv, en arbeiderklasse og et arbeiderparti. Et grunnleggende element i studien vil være å undersøke hvorvidt forskjeller kan sies å følge klassebaserte skillelinjer - hvorvidt det eksisterer hierarkiske rangeringer av ulike levesett og livsstiler. Klasse som analytisk begrep vil således være et viktig tema for den underliggende diskusjonen - hvorvidt klasse kan si noe om hvordan sosial ulikhet arter seg i det senmoderne Norge, og hva slags klasseforståelse det er meningsfullt å operere med. no
dc.format.extent 2319754 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Arbeider nob
dc.subject Kultur nob
dc.subject Identitet nob
dc.subject Klasse nob
dc.title Den norske arbeiderens livsverden. En studie av den norske industriarbeiderens identitet og kultur fra et klasseanalytisk perspektiv nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sosiologi nob
dc.type.course SOS360 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 732106 eng
dc.type.program MASV-SOS eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account