BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Den norske arbeiderens livsverden. En studie av den norske industriarbeiderens identitet og kultur fra et klasseanalytisk perspektiv

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Åsli, Thale Jacobsen
dc.date.accessioned 2009-04-20T14:14:23Z
dc.date.available 2009-04-20T14:14:23Z
dc.date.issued 2008-12-18
dc.date.submitted 2008-12-18 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3242
dc.description.abstract I denne studien undersøkes den norske arbeiderens livsverden - kultur og identitet i det senmoderne samfunn. Basert på et utvalg kvalitative intervjuer av norske industriarbeidere undersøkes områder som arbeidssituasjon, fritid, og mer generelt deres holdninger og orienteringer til forhold som tidligere ble ansett som bestemmende for hvorvidt man kunne snakke om arbeideridentitet, - identifisering med et arbeiderkollektiv, en arbeiderklasse og et arbeiderparti. Et grunnleggende element i studien vil være å undersøke hvorvidt forskjeller kan sies å følge klassebaserte skillelinjer - hvorvidt det eksisterer hierarkiske rangeringer av ulike levesett og livsstiler. Klasse som analytisk begrep vil således være et viktig tema for den underliggende diskusjonen - hvorvidt klasse kan si noe om hvordan sosial ulikhet arter seg i det senmoderne Norge, og hva slags klasseforståelse det er meningsfullt å operere med. no
dc.format.extent 2319754 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Arbeider no
dc.subject Kultur no
dc.subject Identitet no
dc.subject Klasse no
dc.title Den norske arbeiderens livsverden. En studie av den norske industriarbeiderens identitet og kultur fra et klasseanalytisk perspektiv no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Sosiologi no
dc.type.course SOS360 no
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 732106
dc.type.program MASV-SOS no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account