BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Å være flerkulturell, utenlandsk, norsk og muslim – alt på en gang. Etnisitet, religion og transnasjonal orientering som elementer i konstruksjonen av identitet

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Bolstad, Brita eng
dc.date.accessioned 2009-04-20T14:32:07Z
dc.date.available 2009-04-20T14:32:07Z
dc.date.issued 2008-12-08
dc.date.submitted 2008-12-08 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3244
dc.description.abstract Oppgaven handler om hvordan unge muslimer med etnisk minoritetsbakgrunn i Bergen konstruerer sin identitet. Den analyserer hvordan etnisitet, religion og transnasjonal orientering inngår i informantenes identitetsarbeid. Det dialektiske forholdet mellom egenidentifisering og tilskriving av identitet fra omverden er en viktig del av denne forhandlingen om identitet. Et sentralt poeng i oppgaven er at identitet må betraktes som sammensatt, og som konstruert gjennom samhandling i ulike sosiale situasjoner. Oppgaven tar også for seg hvilke transnasjonale dimensjoner som kan identifiseres i informantenes liv, hverdag og forestillinger om fremtiden. no
dc.format.extent 1486056 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Identitet nob
dc.subject Muslim nob
dc.subject Etnisitet nob
dc.subject Minoritetsbakgrunn nob
dc.subject Transnasjonalisme nob
dc.title Å være flerkulturell, utenlandsk, norsk og muslim – alt på en gang. Etnisitet, religion og transnasjonal orientering som elementer i konstruksjonen av identitet en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sosiologi no
dc.type.course SOS360 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 nob
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 732106 eng
dc.type.program MASV-SOS no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account