BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

De Excidio Britanniae. Ein studie av Gildas sitt verk De Excidio Britanniae og spørsmålet om brot eller kontinuitet av den romano-britiske kulturen i det sub-romerske Britannia

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rosnes, Eirik Anders eng
dc.date.accessioned 2009-07-03T08:04:47Z
dc.date.available 2009-07-03T08:04:47Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.date.submitted 2009-05-14 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3347
dc.description.abstract I denne oppgåva kjem eg med følgjande problemstilling: Kva kan Gildas sitt verk De Excidio Britanniae fortelja oss om brot eller kontinuitet av den romano-britiske kulturen i den sub-romerske perioden i Britannia? For å svare på dette spørsmålet må vi kunne leggje til grunn ei forståing av den romano-britiske kulturen. Eg vil difor i denne oppgåva freista gje ei skildring av dei viktigaste hendingane i den romerske perioden i provinsen, for så å leggja fram ein diskusjon om kva denne romano-britiske kulturen bestod av, korleis den kom til, og korleis den fall.For å kunne etablera ei forståing av den romano-britiske kulturen har eg eit omfattande kapittel om romanisering, der vi skal freista få fram elementa som kjenneteikna kulturen den romano-britiske kulturen. Eg vil deretter gå gjennom verket til Gildas for å sjå om vi kan finne teikn på ein vedvarande romano-britisk kultur gjennom kjelda. no
dc.format.extent 1000955 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Gildas
dc.subject Britannia nob
dc.subject Antikken nob
dc.subject Romano-britisk nob
dc.subject Romanisering nob
dc.subject Sub-romersk nob
dc.title De Excidio Britanniae. Ein studie av Gildas sitt verk De Excidio Britanniae og spørsmålet om brot eller kontinuitet av den romano-britiske kulturen i det sub-romerske Britannia no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie nob
dc.type.course HIS350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Samtidshistorie (etter 1945): 084 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713107 eng
dc.type.program MAHF-HIS eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account