BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Ikke nøl med å spørre et barn! En analyse av barn og frelsessymbolikk i Thomasevangeliet

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Amundsen, Marit Kjeksrud eng
dc.date.accessioned 2009-07-21T10:54:54Z
dc.date.available 2009-07-21T10:54:54Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.date.submitted 2009-05-20 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3395
dc.description.abstract Denne masteroppgaven er en analyse av det koptiske Thomasevangeliet (NHC II'2) og dets bruk av «barn» i forhold til frelsessymbolikk. Analysen tar for seg logion 4, 21, 22, 37 og 46. Jeg tilnærmer meg evangeliet, i den versjonen vi har fra det fjerde århundret, gjennom et leserperspektiv. Dette er en respons på de utallige forsøkene for å finne den opprinnelige teksten. Jeg leser teksten «ut fra seg selv», selv om den ikke har en narrativ sammenheng på grunnlag av det jeg kaller «rammen». Leseren(e) danner en helhetlig ramme i Thomas under leseprosessen ut fra persongalleriet og felles tematikk. Jeg bruker «kontravisdom» og «enthymemer» som teoretiske perspektiver når jeg analyserer. Min studie forstår at barne-logiaene i Thomasevangeliet fremmer en aktiv frelsesforfølgelse for å komme tilbake til det prelapsariske som overskrider seksuelle kjønn (som ses som det samme som frelsen og kongeriket). Jeg foreslår også en mulig kritikk av ritualer og dåp. Barna, som et bilde på disiplene og leseren(e), blir sett på både som middelet og målet for frelse: Barnet blir presentert som noen som søker frelse og som Thomasevangeliet gir. På samme tid ses barnet som det prelapsariske bildet, som er en del av den kunnskapen Thomasevangeliet inneholder. no
dc.format.extent 950838 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Nag Hammadi
dc.subject Apokryfer
dc.subject Kristendom
dc.subject Thomasevangeliet nob
dc.subject Barn nob
dc.subject Symbolikk nob
dc.subject Metaforer nob
dc.subject Kontravsidom nob
dc.subject Enthymem nob
dc.subject Frelse nob
dc.subject Prelapsarisk tid nob
dc.title Ikke nøl med å spørre et barn! En analyse av barn og frelsessymbolikk i Thomasevangeliet no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Religionsvitenskap no
dc.type.course RELV350 en
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 714999 eng
dc.type.program MAHF-RELV en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account