BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Handelsbyen Ebla. En studie av regional og interregional handel i ”Early”- og ”Middle Bronze Age” i Midtøsten

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Østhus, Maryon Evelyn eng
dc.date.accessioned 2009-08-27T14:28:38Z
dc.date.available 2009-08-27T14:28:38Z
dc.date.issued 2009-05-13 eng
dc.date.submitted 2009-05-13 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3412
dc.description.abstract Denne oppgaven gir en oversikt over handelsnettverket som Ebla var en del av i "Middle Bronze Age" og "Early Bronze Age i Midtøsten. Ebla (Tell Mardikh)var en viktig handelsby, som ligger i dagens Syria, 55 km sør for Aleppo. Byen lå i et fruktbart jordbrukområdet, og i et knutepunkt av handelsveier fra Mesopotamia, Egypt og Anatolia. I oppgaven legges det frem ulike handelsteorier for å belyse organiseringen og omfanget av handelen, og det blir tegnet et bilde av Eblas posisjon i regional og interregional handel. no
dc.format.extent 1131427 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Ebla eng
dc.subject Midtøsten nob
dc.subject Handel nob
dc.subject Bronsealderen nob
dc.subject Handelsteorier nob
dc.title Handelsbyen Ebla. En studie av regional og interregional handel i ”Early”- og ”Middle Bronze Age” i Midtøsten no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Arkeologi nob
dc.type.course ARK350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Annen arkeologi: 099 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713306 eng
dc.type.program MAHF-ARK eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account