BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Handelsbyen Ebla. En studie av regional og interregional handel i ”Early”- og ”Middle Bronze Age” i Midtøsten

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Østhus, Maryon Evelyn
dc.date.accessioned 2009-08-27T14:28:38Z
dc.date.available 2009-08-27T14:28:38Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.date.submitted 2009-05-13 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3412
dc.description.abstract Denne oppgaven gir en oversikt over handelsnettverket som Ebla var en del av i "Middle Bronze Age" og "Early Bronze Age i Midtøsten. Ebla (Tell Mardikh)var en viktig handelsby, som ligger i dagens Syria, 55 km sør for Aleppo. Byen lå i et fruktbart jordbrukområdet, og i et knutepunkt av handelsveier fra Mesopotamia, Egypt og Anatolia. I oppgaven legges det frem ulike handelsteorier for å belyse organiseringen og omfanget av handelen, og det blir tegnet et bilde av Eblas posisjon i regional og interregional handel. no
dc.format.extent 1131427 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Ebla en
dc.subject Midtøsten no
dc.subject Handel no
dc.subject Bronsealderen no
dc.subject Handelsteorier no
dc.title Handelsbyen Ebla. En studie av regional og interregional handel i ”Early”- og ”Middle Bronze Age” i Midtøsten no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Arkeologi no
dc.type.course ARK350 en
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Annen arkeologi: 099
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 713306
dc.type.program MAHF-ARK en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account