BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Insomnia and its Predictors in the Transition from Adolescence to Adulthood - A Longitudinal Study in a General Population

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gabrielsen, Hilde Rovik eng
dc.date.accessioned 2009-09-29T08:27:43Z
dc.date.available 2009-09-29T08:27:43Z
dc.date.issued 2009-04-15 eng
dc.date.submitted 2009-04-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3500
dc.description.abstract This study investigated the course of insomnia from young adolescence to adulthood, and identified early predictors of adult insomnia. Data on sleep, health, and lifestyle factors were collected in 1242 individuals at four time points from at age 13 years to 30 years, in a Norwegian general sample. There was a high stability of sleep problems: of participants with DSM-IV defined insomnia at age 30, 58%, 29%, and 39% also reported sleep problems at age 23, 15 and 13, respectively. Poor health during adolescence was the strongest predictor of adult insomnia, and the strongest individual predictors were pain, poor perceived health, diffuse symptoms, and previous sleep problems. We conclude that insomnia is persistent over time from young adolescence to adulthood, and that several health factors during adolescence predict insomnia at age 30. en
dc.description.abstract Denne studien har undersøkt insomni fra ungdomsalder til voksenalder, og identifisert tidlige prediktorer på insomni hos voksne. Data om søvn, helse og livsstils faktorer ble innhentet fra 1242 individer på fire tidspunkt fra de var 13 år til de ble 30 års, i den norske normalbefolkningen. Det ble funnet en høy stabilitet av søvnvansker: av deltagere med DSM-IV identifisert insomni ved 30 år, hadde henholdsvis 58%, 29% og 39% også rapporterte søvnvansker i 23, 15 og 13 års alderen. Dårlig helse som ungdom var den sterkeste prediktoren for insomni hos voksne, og de sterkeste individuelle prediktorene var smerte, dårlig subjektiv helse, diffuse symptomer og tidligere søvn vansker. Vi konkluderer med at insomni er vedvarende over tid fra tidlig ungdomsalder til voksenalder, og at flere helse faktorer i ungdomsalderen predikerer insomni ved 30 år. en
dc.format.extent 259110 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Insomnia eng
dc.subject Predictors eng
dc.subject Health eng
dc.subject Lifestyle eng
dc.subject Chronicity eng
dc.subject Longitudinal eng
dc.subject Adolescents eng
dc.subject Adults eng
dc.title Insomnia and its Predictors in the Transition from Adolescence to Adulthood - A Longitudinal Study in a General Population eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course PSYK300 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Biologisk psykologi: 261 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 736102 eng
dc.type.program PRPSYK eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account