BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Utvikling og testing av RNA-probe mot nsP2 (Salmonid alfavirus subtype 2) for bruk på celler og vev

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Berg, Ellen Sandvik eng
dc.date.accessioned 2009-10-06T14:17:55Z
dc.date.available 2009-10-06T14:17:55Z
dc.date.issued 2009-06-15 eng
dc.date.submitted 2009-06-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3513
dc.description.abstract Salmonid alfavirus (SAV) er et virus i familien Togaviridae og forårsaker sykdomsproblemer ved oppdrett av laks (Salmo salar L) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) i Europa. Det er per i dag kjent at det forekommer tre ulike subtyper, SAV 1 -3, og det er gjort studier som indikerer at det finnes tre subtyper til. SAV 1 er i all hovedsak utbredt i Storbritannia og gir sykdom hos både laks og regnbueørret, mens SAV 2 i all hovedsak er kjent for å føre til sykdom hos regnbueørret i ferskvann i Frankrike. I Norge har SAV 3 størst utbredelse på Vestlandet, hovedsakelig fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, men i de senere år har dette området utvidet seg noe og utbrudd har også forekomet i Nord Norge. Introduksjonsvei, målceller og målorgan for SAV er emner som det foreligger svært lite eller ingen kunnskap om. For å belyse dette tema har det i denne oppgaven blitt utviklet en digoxigenin-merket RNA probe for påvisning av SAV-spesifikt RNA ved in situ RNA-RNA hybridisering. Proben har vist seg å være et meget vellykket verktøy for påvisning av SAV i cellekultur og den har trolig stort potensial for påvisning av SAV også fra vevssnitt eller fra vev ved whole mount in situ hybridisering (ISH). Det var også planlagt å teste ut proben ved whole mount ISH på plommesekkyngel av laks og det ble i den forbindelse utført smiteforsøk med SAV 2 og SAV 3. Uforutsette problemer med smitte førte imidlertid til at dette ikke var mulig å gjennomføre, men det ble vist at 0,5 grams lakseyngel kan i.p. smittes med SAV 3. Det var også mulig å påvise SAV fra badsmittet 0,5 grams yngel, men resultatene indikerte at tilstedeværelsen av virus i yngelen var lav. Det er også spekulert i hvorvidt yngelen kunne ha vært infisert med viruset før smitteforsøkene ble iverksatt da det ble funnet SAV-positiv yngel fra kontrollgruppen. Det er imidlertid ikke mulig å dra noen slutninger ut i fra dette på grunn av lavt antall yngel analysert og lave mengder SAV-spesifikt RNA til stede i den positive yngelen. en
dc.format.extent 2977000 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject SAV eng
dc.subject Salmonid alphavirus eng
dc.subject RNA-probe eng
dc.subject In situ eng
dc.subject Hybridisering eng
dc.title Utvikling og testing av RNA-probe mot nsP2 (Salmonid alfavirus subtype 2) for bruk på celler og vev eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Fiskehelse nob
dc.type.course FISKL eng
dc.subject.nsi VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 759906 eng
dc.type.program MAMN-FISK eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account