BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Fotokjemisk internalisering (PCI) av HER2-rettet immunotoksin; trastuzumab-saporin

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Berstad, Maria E. Brandal
dc.date.accessioned 2009-12-01T12:21:51Z
dc.date.available 2009-12-01T12:21:51Z
dc.date.issued 2009-05-19
dc.date.submitted 2009-05-19 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3623
dc.description.abstract En begrensning for terapeutisk nytte av makromolekyler som utøver sin effekt intracellulært er at de etter opptak ved endocytose degraderes lysosomalt før de når sitt terapeutiske mål i cytosol. Fotokjemisk internalisering (PCI) er en ny metode for levering av terapeutiske molekyler fra endocytiske vesikler til cytosol. Metoden er basert på lysdirigert aktivering av fotosensitive forbindelser (fotosensitizere) lokalisert i membranen av endocytiske vesikler. Aktiveringen genererer fotokjemiske reaksjoner som fører til skade på endosom/lysosommembranen slik at de endocyterte molekylene frigjøres til cytosol. I denne oppgaven benyttes PCI for levering av et HER2-målrettet immunotoksin. Immunotoksinet består av det humaniserte monoklonale antistoffet trastuzumab bundet til det type 1 ribosominaktiverende proteintoksinet saporin. PCI av immunotoksinet ble studert i to cancer mamma-cellelinjer (Zr-75-1 og MDA-MB231). Studiene viste at PCI økte cytotoksisiteten av trastuzumab-saporin i større grad enn streptavidin-saporin i HER2-positive Zr-75-1 celler. I HER2-negative MDA-MB231 celler induserte PCI samme grad av cytotoksisitet med trastuzumab-saporin og streptavidin-saporin. Resultatene viser at PCI øker selektiv cytotoksisitet av immunotoksinet trastuzumab-saporin i celler med HER2-ekspresjon. en
dc.format.extent 3672152 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Fotokjemisk internalisering no
dc.subject PCI no
dc.subject Immunotoksin no
dc.subject Trastuzumab no
dc.subject Saporin no
dc.subject RIP no
dc.subject mAb no
dc.title Fotokjemisk internalisering (PCI) av HER2-rettet immunotoksin; trastuzumab-saporin en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course FARM399 en
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 737101
dc.type.program MATF-FARM en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account