BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Kravet til god forretningsskikk i vphl. § 10-11 : ei klarlegging av det nærmare innhaldet i kravet med utgangspunkt i dei tre rettsnormene oppstilt av Kredittilsynet

Bergen Open Research Archive

Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Search BORA


Browse

My Account