BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

"IT's a Woman's World" En studie av vennskap, valg og inntrykkskontroll blant unge IT-ansatte i Indias nye middelklasse

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Iversen, Wenche eng
dc.date.accessioned 2009-12-07T12:00:39Z
dc.date.available 2009-12-07T12:00:39Z
dc.date.issued 2009-06-19
dc.date.submitted 2009-06-19 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3639
dc.description.abstract Avhandlingen tar for seg hvordan unge kvinner står ovenfor en sterke og ofte motstridende forventninger i det de har flyttet fra inn til IT-byen Bangalore for å studere og arbeide i den indiske IT-indsutrien. Kvinnene kategoriseres som en del av Indias "nye" middelklasse, altså den delen av befolkningen som i de siste årene på bakgrunn av politiske prosesser har større muligheter til høyere utdanning og prestisjefulle jobber. Fortiden som lavere klasse er nær, og kvinnene diskuterer hva det egentlig vil si å "være middelklasse", som på den ene siden blir presentert som noe ensidig postivt. På TV og reklameplakater ser kvinnene representasjonen av middelklassen, som i virkeligheten representerer Indias elite - en verden langt fra disse kvinnenes liv. Forbundet med både IT-industrien og middelklassen er også negative konnotasjoner, som egoisme, grådighet og manglende familieverdier. For kvinnene er familien det viktiste i livet. Det er et fast holdepunkt i en hverdag preget av stadig skiftende forventninger i ulike kontekster. Kvinnene, som er ugifte, ønsker å presentere seg selv som respektable, men hva er egentlig respektabilitet? Jeg viser ved hjelp av kognitiv antropologi representert av Roy D'Andrade og Bradd Shore hvordan kvinnene bruker vennskapsrelasjoner for å diskutere og forhandle i ulike kontekster i livet. Respektabilitet er kontekstuelt, og for å finne ut at noe er respektabelt i en kontekst, men ikke respektabelt i en annen undersøker kvinnene omgivelsene rundt seg. I vennskapsrelasjonene skaper kvinnene en felles konsensus om hva som er riktig opptreden og ikke. Dessuten er vennskapsrelasjonene med på å bekrefte og styrke familieverdiene kvinnene deler. en
dc.format.extent 1637937 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Kvinner nob
dc.subject India nob
dc.subject IT-industri nob
dc.subject Vennskap nob
dc.subject Middelklasse nob
dc.title "IT's a Woman's World" En studie av vennskap, valg og inntrykkskontroll blant unge IT-ansatte i Indias nye middelklasse en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sosialantropologi en
dc.type.course SANT350 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250 nob
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 738106 eng
dc.type.program MASV-SANT en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account