BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Taushetsbelagte opplysningers vern mot overlevering til andre forvaltningsorgan enn det organ som innhentet opplysningene

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Tjelflaat, Line Gjerstad eng
dc.date.accessioned 2009-12-15T10:00:17Z
dc.date.available 2009-12-15T10:00:17Z
dc.date.issued 2009-06-02
dc.date.submitted 2009-06-02 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3677
dc.description.abstract Forvaltningen kommer i besittelse av et stort antall sensitive opplysninger. Hvilken adgang et forvaltningsorgan har til å viderekommunisere taushetsbelagte opplysninger til andre forvaltningsorganer reguleres i hovedsak av fvl § 13 flg. I tillegg finnes en del særlover som gir forvaltningen en større eller mindre adgang til å viderekommunisere taushetsbelagte opplysninger i noen tilfeller. en
dc.format.extent 253254 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Taushetsplikt no
dc.subject Advokatkorrespondanse no
dc.subject EMK art 8 no
dc.title Taushetsbelagte opplysningers vern mot overlevering til andre forvaltningsorgan enn det organ som innhentet opplysningene en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i rettsvitenskap en
dc.type.course JUS399 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 737102
dc.type.program MAJUR en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account