BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Analyse av verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Omdal, Randi Marie eng
dc.date.accessioned 2009-12-16T10:45:22Z
dc.date.available 2009-12-16T10:45:22Z
dc.date.issued 2009-05-29
dc.date.submitted 2009-05-29 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3690
dc.description.abstract Denne oppgaven presenterer en analyse som redegjør for om man burde ha en generell konsolideringsbestemmelse for både tilbudsplikt og flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5. I besvarelsen drøftes de generelle vilkårene for konsolidering og det tas stilling til hva som er gjeldende rett etter verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5. Herunder vurderes blant annet om gjeldende rett på en tilfredsstillende måte ivaretar hensyn bak aksjonærpliktene, aksjonærenes forutberegnelighet og rettssikkerhet samt legalitetsprinsippet. Det vurderes også om verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5 er i samsvar med EØS-retten. Det er klart et behov for å regulere konsolidering i verdipapirhandelloven, da dette bidrar til et forutsigbart marked for aktørene. Konsekvensene av konsolidering ved aksjonærsamarbeid kan være inngripende, det er derfor særdeles viktig med en klar og hensiktsmessig lovgivning på dette området. Denne analysen viser at dagens konsolideringsbestemmelse i verdipapirhandelloven skaper en rekke tolkningsproblemer. Dette taler for at det er nødvendig med visse endringer av § 2-5 nr. 5. Oppgaven presenterer forslag til hvilke endringer som burde foretas av konsolideringsbestemmelsen, for å forbedre aksjonærenes forutberegnelighet og rettssikkerhet. Kun ved endringer av verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5, vil konsolidering ved aksjonærsamarbeid reguleres på en best mulig måte. en
dc.format.extent 329543 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title Analyse av verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5 en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i rettsvitenskap en
dc.type.course JUS399 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 nob
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 737102 eng
dc.type.program MAJUR en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account