BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Hærem, Eirik Fjellså eng
dc.date.accessioned 2010-02-01T13:16:19Z
dc.date.available 2010-02-01T13:16:19Z
dc.date.issued 2009-09-01
dc.date.submitted 2009-09-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3760
dc.description.abstract Det er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt samfunnsmessig uheldig fordi det forsterker konjunktursvingningene. Kapitaldekningsreglene i bankene bidrar også til en slik medsyklisk utlånspolitikk, fordi verdien til bankens aktiva følger konjunkturene. Problemstillingen i denne oppgaven er om en slik medsyklisk utlånspolitikk er fornuftig for banken selv, i et foretaksøkonomisk perspektiv. Oppgaven tar utgangspunkt i eiendomsmarkedet og finner optimal utlånspolitikk over konjunkturene. Resultatene viser at optimal utlånspolitikk er asyklisk eller svakt motsyklisk, selv med dagens kapitaldekningsregler. Bankene ser altså ikke ut til å oppføre seg rasjonelt i et langsiktig perspektiv. Med kort tidshorisont finner oppgaven imidlertid at en medsyklisk utlånspolitikk er optimal. I tillegg foreslås endringer i kapitaldekningsreglene som reduserer de medsykliske effektene av disse. en
dc.format.extent 463640 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course ECON390 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 nob
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 734103 eng
dc.type.program MASV-SØK en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account