BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Har du hørt den om prefrontal cortex? En drøfting av fenomenet humor som en form for meningsdanning

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Mjeldheim, Helga Gyrid
dc.date.accessioned 2010-02-19T11:13:11Z
dc.date.available 2010-02-19T11:13:11Z
dc.date.issued 2009-11-23
dc.date.submitted 2009-11-23 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3809
dc.description.abstract Humor er et begrep som viser til et allmennmenneskelig fenomen man daglig har mulighet til å forholde seg til. Begrepet viser både til en bestemt form for erfaring/opplevelse, til situasjoner/hendelser/forståelsesmåter som denne opplevelsen springer ut fra, og til den reaksjon eller betydning opplevelsen måtte ha på bevisst og ubevisst nivå. Det blir i denne oppgaven undersøkt hvordan humor kan ses som en av mange mulige former for meningsdanning. "Mening" sees da som et strukturerende og organiserende element i menneskers erfaring som gir sammenheng, retning og valør til våre erfaringer og våre måter å se oss selv, andre og verden. Når "mening" på denne måten knyttes til humor, sees mennesker som aktivt handlende som mentalt manipulerer med ulike former for virkelighetsorganisering. Det lekende og fortolkende subjekt som bedriver slik aktivitet, sees som innvevd i relasjonelle og kulturelle mønster der mening både skapes og finnes i samhandling med selv, andre og verden. en
dc.format.extent 248348 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Humor no
dc.subject Meningsdanning no
dc.subject Lek no
dc.subject Virkelighetsorganisering no
dc.title Har du hørt den om prefrontal cortex? En drøfting av fenomenet humor som en form for meningsdanning en
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master en
dc.type.course PSYK300 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 736102
dc.type.program PRPSYK en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account