BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Har du hørt den om prefrontal cortex? En drøfting av fenomenet humor som en form for meningsdanning

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Mjeldheim, Helga Gyrid eng
dc.date.accessioned 2010-02-19T11:13:11Z
dc.date.available 2010-02-19T11:13:11Z
dc.date.issued 2009-11-23 eng
dc.date.submitted 2009-11-23 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3809
dc.description.abstract Humor er et begrep som viser til et allmennmenneskelig fenomen man daglig har mulighet til å forholde seg til. Begrepet viser både til en bestemt form for erfaring/opplevelse, til situasjoner/hendelser/forståelsesmåter som denne opplevelsen springer ut fra, og til den reaksjon eller betydning opplevelsen måtte ha på bevisst og ubevisst nivå. Det blir i denne oppgaven undersøkt hvordan humor kan ses som en av mange mulige former for meningsdanning. "Mening" sees da som et strukturerende og organiserende element i menneskers erfaring som gir sammenheng, retning og valør til våre erfaringer og våre måter å se oss selv, andre og verden. Når "mening" på denne måten knyttes til humor, sees mennesker som aktivt handlende som mentalt manipulerer med ulike former for virkelighetsorganisering. Det lekende og fortolkende subjekt som bedriver slik aktivitet, sees som innvevd i relasjonelle og kulturelle mønster der mening både skapes og finnes i samhandling med selv, andre og verden. en
dc.format.extent 248348 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Humor nob
dc.subject Meningsdanning nob
dc.subject Lek nob
dc.subject Virkelighetsorganisering nob
dc.title Har du hørt den om prefrontal cortex? En drøfting av fenomenet humor som en form for meningsdanning eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course PSYK300 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 736102 eng
dc.type.program PRPSYK eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account