BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Nettmedier og offentligheten. Vox Publicas netthøring om NRK-plakaten

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Øvrebø, Olav Anders eng
dc.contributor.author Moe, Hallvard eng
dc.date.accessioned 2010-02-26T10:26:44Z
dc.date.available 2010-02-26T10:26:44Z
dc.date.issued 2010-02-24
dc.identifier.citation Norsk medietidsskrift, 17(1):4–25 en
dc.identifier.issn 0804-8452
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3821
dc.description Nettutviklingen har åpnet muligheter for en mer mangfoldig offentlighet der flere kan delta. Med utgangspunkt i erfaringer fra et forsøk med en åpen netthøring om NRKs framtid, diskuterer denne artikkelen hvordan nettsjangere og -medier er i ferd med å endre offentligheten, hvilke hindre vi møter, og hvordan nettets demokratiserende potensial kan innfris. en
dc.description.abstract Nettutviklingen har åpnet muligheter for en mer mangfoldig offentlighet der flere kan delta. Med utgangspunkt i erfaringer fra et forsøk med en åpen netthøring om NRKs framtid, diskuterer denne artikkelen hvordan nettsjangere og -medier er i ferd med å endre offentligheten, hvilke hindre vi møter, og hvordan nettets demokratiserende potensial kan innfris. English abstract: The world wide web conveys prospects for a diverse public sphere in which many people can participate. Analysing experiences from an «online public hearing» and web de- bate about the future of the public service broadcaster NRK, the authors discuss how web genres and web me- dia are changing the public sphere, the obstacles we face, and how the democratizing potential of the web can be met. en
dc.language.iso nob en
dc.publisher Universitetsforlaget en
dc.subject NRK en
dc.subject Internet en
dc.subject Vox Publica en
dc.subject Public debate en
dc.subject Public sphere en
dc.title Nettmedier og offentligheten. Vox Publicas netthøring om NRK-plakaten en
dc.type Peer reviewed eng
dc.type Journal article eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310 en
bora.peerreviewed Peer reviewed eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account