BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gonsholt, Ingrid Richardt
dc.date.accessioned 2010-05-07T09:18:54Z
dc.date.available 2010-05-07T09:18:54Z
dc.date.issued 2009-06-02
dc.date.submitted 2009-06-02 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3907
dc.description.abstract Denne studien handler om omdømmebygging i NAV i forbindelse med etableringen av en "ny" organisasjon. I studien beskriver og forklarer jeg hvordan NAV bygger sitt omdømme mot interne og eksterne omgivelser som brukerne, de ansatte og offentligheten/media. Det teoretiske rammeverket består av teori som først beskriver hvordan organisasjoner bør ha et internt forankret identitetsgrunnlag som utgangspunkt for det som skal kommuniseres utad. Videre ser jeg på teori som beskriver hvordan organisasjoner kan bruke kommunikasjon i forbindelse med omdømmebygging. I den forklarende teorien tar jeg utgangspunkt i tre perspektiver som utformer ulike forventninger til hvordan NAV bygger omdømmet sitt. Disse perspektivene ser ulikt på handlingslogikken blant organisasjonsmedlemmene, hvordan endring skjer, og hvordan iverksetting skjer. I denne studien bruker jeg kvalitativ metode for å undersøke problemstillingen, mer konkret intervju av respondenter og innholdsanalyse. Den empiriske delen er delt opp i tre, der jeg først ser på NAVs intensjoner om omdømmebygging. Videre ser jeg på hvilke tiltak som etableres av kommunikasjonsstaben i NAV på sentralt nivå. Den tredje empiriske delen handler om hvordan andre enheter i NAV iverksetter omdømmetiltak mot de interne og eksterne omgivelsene som tidligere er nevnt. en
dc.format.extent 739695 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Omdømmebygging no
dc.subject NAV no
dc.subject Omdømme no
dc.title Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg? en
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master en
dc.type.course AORG350 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 731111
dc.type.program MASV-AORG en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account