BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gonsholt, Ingrid Richardt eng
dc.date.accessioned 2010-05-07T09:18:54Z
dc.date.available 2010-05-07T09:18:54Z
dc.date.issued 2009-06-02 eng
dc.date.submitted 2009-06-02 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3907
dc.description.abstract Denne studien handler om omdømmebygging i NAV i forbindelse med etableringen av en "ny" organisasjon. I studien beskriver og forklarer jeg hvordan NAV bygger sitt omdømme mot interne og eksterne omgivelser som brukerne, de ansatte og offentligheten/media. Det teoretiske rammeverket består av teori som først beskriver hvordan organisasjoner bør ha et internt forankret identitetsgrunnlag som utgangspunkt for det som skal kommuniseres utad. Videre ser jeg på teori som beskriver hvordan organisasjoner kan bruke kommunikasjon i forbindelse med omdømmebygging. I den forklarende teorien tar jeg utgangspunkt i tre perspektiver som utformer ulike forventninger til hvordan NAV bygger omdømmet sitt. Disse perspektivene ser ulikt på handlingslogikken blant organisasjonsmedlemmene, hvordan endring skjer, og hvordan iverksetting skjer. I denne studien bruker jeg kvalitativ metode for å undersøke problemstillingen, mer konkret intervju av respondenter og innholdsanalyse. Den empiriske delen er delt opp i tre, der jeg først ser på NAVs intensjoner om omdømmebygging. Videre ser jeg på hvilke tiltak som etableres av kommunikasjonsstaben i NAV på sentralt nivå. Den tredje empiriske delen handler om hvordan andre enheter i NAV iverksetter omdømmetiltak mot de interne og eksterne omgivelsene som tidligere er nevnt. en
dc.format.extent 739695 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Omdømmebygging nob
dc.subject NAV nob
dc.subject Omdømme nob
dc.title Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg? eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course AORG350 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 731111 eng
dc.type.program MASV-AORG eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account