BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Et multikasusstudie av psykisk utviklingshemmedes bruk av IKT i skolen

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gjesdal, Øyvind Liland
dc.date.accessioned 2010-05-07T09:27:02Z
dc.date.available 2010-05-07T09:27:02Z
dc.date.issued 2009-12-01
dc.date.submitted 2009-12-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3909
dc.description.abstract Et feltstudie om bruken av IKT i en hverdagslivsklasse(VGS). Gjennom et kvalitativt forskningsstudie undersøkes hvordan IKT blir brukt i spesialundervisningen. I studiet brukes Etienne Wengers (1998) begreper om praksisfellesskaper for å se på hvordan de spesialpedagogiske verdier former klasserommet. Hvilke funksjoner IKT har, individuell tilrettelegging i forhold til samarbeid og klasserommets struktur drøftes i oppgaven. en
dc.format.extent 538034 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.title Et multikasusstudie av psykisk utviklingshemmedes bruk av IKT i skolen en
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master en
dc.type.course INFO390 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 735115
dc.type.program MASV-INFO en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account