BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Et multikasusstudie av psykisk utviklingshemmedes bruk av IKT i skolen

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gjesdal, Øyvind Liland eng
dc.date.accessioned 2010-05-07T09:27:02Z
dc.date.available 2010-05-07T09:27:02Z
dc.date.issued 2009-12-01 eng
dc.date.submitted 2009-12-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3909
dc.description.abstract Et feltstudie om bruken av IKT i en hverdagslivsklasse(VGS). Gjennom et kvalitativt forskningsstudie undersøkes hvordan IKT blir brukt i spesialundervisningen. I studiet brukes Etienne Wengers (1998) begreper om praksisfellesskaper for å se på hvordan de spesialpedagogiske verdier former klasserommet. Hvilke funksjoner IKT har, individuell tilrettelegging i forhold til samarbeid og klasserommets struktur drøftes i oppgaven. en
dc.format.extent 538034 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Et multikasusstudie av psykisk utviklingshemmedes bruk av IKT i skolen eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course INFO390 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 735115 eng
dc.type.program MASV-INFO eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account