BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Man lærer så lenge man dretter - En studie av læring og innovasjon i et norsk oppdrettsselskap

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Benjaminson, Magnar eng
dc.date.accessioned 2010-05-07T09:44:46Z
dc.date.available 2010-05-07T09:44:46Z
dc.date.issued 2009-05-16 eng
dc.date.submitted 2009-05-16 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3912
dc.description.abstract Siden begynnelsen av 1990-tallet har teoretikere i økende grad snakket om det som nærmest kan omtales som den nye verdensordenen i den globaliserte forretningsverdenen: "The Knowledge Economy". Man kan si at mens den "fordistiske økonomien" var preget av at det viktigste var tilgang på tradisjonelle råvarer og billigst mulig produksjon av varer, er det i den "postfordistiske økonomien" kunnskapen som er den viktigste ressursen, og læring som er den viktigste aktiviteten. For norsk oppdrett har læring vært viktig helt i fra strarten. Flere av innovasjonene man gjorde på 1960-tallet ble utslagsgivende for den suksessen norsk oppdrett har opplevd de 10-20 siste årene. På denne måten kan man si at innovasjon og læring helt siden starten har vært vesentlige "øvelser" helt siden starten. Men hvordan står det til med læring og innovasjon i dagens oppdrettsselskaper? Denne studien handler om læring og innovasjon i et av norges største, ikke børsnoterte oppdrettsselskaper. Målet har vært å kunne si noe om dette selskapets kompetanse innen læring og innovasjon, og hvordan forskjellige fysiske og sosiale forhold spiller inn på denne kompetansen. en
dc.format.extent 747411 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Læring nob
dc.subject Organisasjonslæring nob
dc.subject Innovasjon nob
dc.subject Regionalisering nob
dc.subject Oppdrett nob
dc.title Man lærer så lenge man dretter - En studie av læring og innovasjon i et norsk oppdrettsselskap en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course AORG350 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 731111 eng
dc.type.program MASV-AORG eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account