BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Der arbeidslivet møter familielivet. En kvalitativ studie om hvordan en bedrifts fleksible ordninger fungerer for mødre og fedre i det grenseløse arbeidslivet.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Høiland, Gry Cecilie eng
dc.date.accessioned 2010-06-01T08:05:11Z
dc.date.available 2010-06-01T08:05:11Z
dc.date.issued 2008-06-11 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3958
dc.description.abstract Denne studien tar for seg hvordan en bedrifts fleksible, familiepolitiske ordninger fungerer for mødre og fedre i et det nye arbeidslivet. Mer spesifikt er dette en kvalitativ analyse av hvorvidt bedriftens fleksible ordninger hjelper arbeidstakerne å unngå tids- og belastningskonflikter mellom arbeids- og familiearenaene (Holt og Thaulow 1995). Da jeg startet dette prosjektet, hadde jeg ingen klar problemstilling og heller ingen konkrete teoretiske perspektiver eller begreper jeg ønsket å bruke i analysen. Min innfallsvinkel ble å ha en teoriåpenhet og en kontinuerlig dialog med empirien fra intervjuene, og dette førte til at analysen ble til en prosess som løp gjennom hele mitt arbeid med oppgaven (Christensen 1998, Glaser 1978, Glaser og Strauss 1967). Jeg tok utgangspunkt i det vi i vår kultur gjerne vil betegne som "vellykkede" mennesker med grei økonomi, friske barn, høyere utdannelse og fast ansettelse i en profilert familievennlig bedrift, og med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Bedriften tilbyr hjemmekontor med pc og mobiltelefon; mulighet for å jobbe deltid; og fleksitid med mulighet for avspasering. Tilsynelatende ligger alt til rette for at informantene skulle oppleve en god balanse mellom familie- og arbeidslivet. Jeg finner imidlertid at nettopp fleksibiliteten har sin pris, selv om den har ord på seg for å være attraktiv og familievennlig i det nye arbeidslivet. Ved å analysere informantenes arbeidsvilkår og idealene som representeres i de formelle og uformelle arbeidskontraktene, og ved å analysere de ulike familiepraksisene og idealene til foreldrerollen som informantene gir uttrykk for, finner jeg at de fleksible ordningene oppleves som familievennlige av noen informanter, mens ordningene oppleves belastende av andre. Jeg valgte å dele informantene inn i tre grupper som skiller dem i forhold til deres handlingsrom i familie- og arbeidsliv, og i forhold til deres idealer på de to arenaene. I analysekapitlene viser jeg hvordan "hovedforsørgeren", "dobbeltarbeideren" og den "senmoderne" arbeidstakeren har ulike arbeidsvilkår, arbeidsidealer og familieidealer, og hvordan overensstemmelsen mellom disse har stor betydning for hvor familievennlige bedriftens ulike familiepolitiske ordninger oppleves av den enkelte. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Fleksibilitet nob
dc.subject Tilgjengelig nob
dc.subject Familieliv nob
dc.subject Arbeidsliv nob
dc.subject Personalordninger nob
dc.subject Familievennlig nob
dc.subject Idealer nob
dc.title Der arbeidslivet møter familielivet. En kvalitativ studie om hvordan en bedrifts fleksible ordninger fungerer for mødre og fedre i det grenseløse arbeidslivet. nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.course SOS350 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.type.program MASV-SOS eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account