BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Irish triangles - gender and nationalism in James Joyce's Ulysses

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Ripegutu, Halvor
dc.date.accessioned 2010-09-01T09:55:41Z
dc.date.available 2010-09-01T09:55:41Z
dc.date.issued 2010-05-18
dc.date.submitted 2010-05-18 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4065
dc.description.abstract In the first chapter, I explore the numerous mythic and discursive formations that represented Ireland as a woman, made contemporary by the Irish Literary Revival and British caricatures, among others. Molly Bloom, though not readily identifiably with any of these formations, have a position within the text that owes something to them, and she should most likely be understood both as a critique and a continuation of these formations. The second chapter I argue that Portrait and Ulysses might be read as Stephen's journey towards the creation of Ulysses' main characters Molly and Leopold Bloom. I postulate that Ulysses has a circular pattern where Stephen not only can be regarded as Bloom and Molly's metaphysical son, but also vice versa, and that the final chapters might point towards the actual conception of the novel. The third chapter postulates, among other things, that Stephen's conflict with Buck Mulligan is re-envisioned in the relationship between Bloom and Boylan, where the latter has taken the role of the usurper Mulligan. I furthermore suggests how Bloom might be perceived as subverting those rigid imperial formations also associated with Boylan and Mulligan, specifically focusing on spatial constructions. en
dc.description.abstract Denne oppgaven tar for seg kjønn og nasjonalitet i Ulysses av James Joyce. I første kapittel tar jeg for meg allegoriske representasjoner av Irland og irske myter som fremstiller landet i form av en kvinne. Dette er knyttet spesielt til britisk imperialistisk ideologi som fremhever Irland som kvinnelig og hermed uskikket til å styre seg selv. Jeg knytter dette til Molly Bloom i Ulysses, som deler mange likheter med disse gudinnene i irsk mytologi. Andre kapittel forsøker å vise hvordan Stephen Dedalus kan forstås som Ulysses' forfatter, og jeg prøver å vise hvordan hans besettelse med en kvinnelig fremstilling av Irland kan lede opp mot skapelsen av Molly Bloom, og hennes ektemann Leopold Bloom. I motsetning til tidligere fremstillinger av Irland, som tydelig fremstilles som skapt av Stephen, eksisterer imidlertid Molly i romanens "virkelige" verden. At Mollys verden sammenfaller med den virkelige verden i romanen, tar jeg som et tegn på at Molly, i likhet med resten av romanen, er skapt av en mer moden Stephen. Denne modenheten gjenspeiles også i den mer moderate fremstillingen av Molly som kvinne sammenliknet med de tidligere demoniske representasjonene av Irland i Stephens bevissthet. Tredje kapittel tar for seg Leopold Bloom, hovedpersonen i Ulysses. Jeg har tidligere hevdet at han tilsvarer en mytisk konge i irsk mytologi og at han her fremstilles som en slag nasjonal Messias-figur som undergraver den ideologiske diskursen til Det britiske imperiet, og slik triumferer over den. Denne seieren er også en seier over Mollys elsker Blazes Boylan, som jeg argumenter for at kan assosieres med Det britiske imperiet i denne romanen. Dermed kan Blooms reise tilbake til sitt hjem i Eccles Street og Molly muligens forstås både som en ekteskapelig gjenforening og en nasjonal frigjøring. en
dc.format.extent 2352460 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso eng en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Joyce en
dc.subject Ulysses en
dc.subject Ireland en
dc.subject Nationalism en
dc.subject Gender en
dc.subject Metafiction en
dc.title Irish triangles - gender and nationalism in James Joyce's Ulysses en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Engelsk en
dc.type.course ENG350 en
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Engelsk litteratur: 043 en
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 711124
dc.type.program MAHF-ENG


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account