BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Kongens tru tenarar? Møtet mellom statsapparat og allmuge i Bergenhus stiftamt i samband med dagskatten, 1712-1715

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author York, Eyvind Urkedal eng
dc.date.accessioned 2010-09-06T10:39:55Z
dc.date.available 2010-09-06T10:39:55Z
dc.date.issued 2010-05-18 eng
dc.date.submitted 2010-05-18 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4085
dc.description.abstract Denne masteravhandlinga tek for seg forholdet mellom statsapparatet og allmugen i Bergenhus stiftamt slik det fortonte seg i samband med prosessen omkring dagskatten i 1712-1715. Under den store nordiske krig innførte kong Frederik IV av Danmark-Noreg ei rekkje ekstraordinære skattar for å finansiere krigføringa mot Sverige. Den største av desse var dagskatten, som vart innført i Noreg i 1712. Denne skatten medførte eit særleg hardt skattetrykk på undersåttane i riket. I denne studien har eg teke for korleis prosessen omkring dagskatten utarta seg i Bergenhus stiftamt i perioden 1712-15 med eit fokus på dei ulike aktørane, på den eine sida bøndene som skulle betale inn skatten, og på den andre sida styresmaktene som skulle krevje den inn. Formålet med studien var å granske korleis høvesvis bøndene reagerte på desse skattebyrdene og korleis desse reaksjonane spelte inn i den skattepolitikken som vart ført, samt kva for moglegheiter og evner dei ulike delane i statsapparatet hadde for å spele inn i desse prossesane, som ein i eit så gjennomført einevelde som Danmark-Noreg skulle tru kom frå kongeleg hald. en
dc.format.extent 1201052 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Store nordiske krig nob
dc.subject Bondeopprør nob
dc.subject 1700-tallet nob
dc.subject Bergenhus stiftamt nob
dc.subject Sogn nob
dc.subject Skattepolitikk nob
dc.subject Dagskatten nob
dc.subject Hvidhoved, Nils nob
dc.title Kongens tru tenarar? Møtet mellom statsapparat og allmuge i Bergenhus stiftamt i samband med dagskatten, 1712-1715 nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie nob
dc.type.course HIS350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Politisk historie: 071 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713107 eng
dc.type.program MAHF-HIS eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account