BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Et kritisk blikk på Rt. 2001 s. 1413 : et eksempel til etterfølgelse for adgangen til midlertidige ansettelser etter aml § 14-9 (1) bokstav a?

Bergen Open Research Archive

Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Search BORA


Browse

My Account