BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Hvor fartøy bygges kan... : Skipsindustriell utvikling i Møre og Romsdal i lys av statlige rammevilkår 1975-2000

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Skoge, Arnt-Ove eng
dc.date.accessioned 2010-09-13T12:17:18Z
dc.date.available 2010-09-13T12:17:18Z
dc.date.issued 2010-05-17 eng
dc.date.submitted 2010-05-17 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4158
dc.description.abstract Formålet med denne oppgaven var å teste en tese om at staten gjennom næringspolitiske rammevilkår var en sentral premissgiver for den skipsindustrielle ekspansjonen i Møre og Romsdal i perioden 1975 til 2000. For å teste tesen ble utviklingen av skipsindustrien i fylket i perioden, den statlige næringsstøtten, samt bransjeorganisasjonenes virksomhet analysert. Funnene gjort i oppgaven tydet på at staten muliggjorde en dannelse og opprettholdelse av en bransjestruktur i fylket som kunne ekspandere i perioden 1975-2000 i motsetning til store deler av den resterende norske skipsindustrien. en
dc.format.extent 1394499 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Skipsindustri nob
dc.subject Statsstøtte nob
dc.subject Næringsstøtte nob
dc.subject Verftsstøtte nob
dc.subject Skipsbygging nob
dc.title Hvor fartøy bygges kan... : Skipsindustriell utvikling i Møre og Romsdal i lys av statlige rammevilkår 1975-2000 nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie nob
dc.type.course HIS350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Økonomisk historie: 074 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713107 eng
dc.type.program MAHF-HIS eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account