BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Hvor fartøy bygges kan... : Skipsindustriell utvikling i Møre og Romsdal i lys av statlige rammevilkår 1975-2000

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Skoge, Arnt-Ove
dc.date.accessioned 2010-09-13T12:17:18Z
dc.date.available 2010-09-13T12:17:18Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.date.submitted 2010-05-17 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4158
dc.description.abstract Formålet med denne oppgaven var å teste en tese om at staten gjennom næringspolitiske rammevilkår var en sentral premissgiver for den skipsindustrielle ekspansjonen i Møre og Romsdal i perioden 1975 til 2000. For å teste tesen ble utviklingen av skipsindustrien i fylket i perioden, den statlige næringsstøtten, samt bransjeorganisasjonenes virksomhet analysert. Funnene gjort i oppgaven tydet på at staten muliggjorde en dannelse og opprettholdelse av en bransjestruktur i fylket som kunne ekspandere i perioden 1975-2000 i motsetning til store deler av den resterende norske skipsindustrien. en
dc.format.extent 1394499 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Skipsindustri no
dc.subject Statsstøtte no
dc.subject Næringsstøtte no
dc.subject Verftsstøtte no
dc.subject Skipsbygging no
dc.title Hvor fartøy bygges kan... : Skipsindustriell utvikling i Møre og Romsdal i lys av statlige rammevilkår 1975-2000 no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Historie en
dc.type.course HIS350 en
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Økonomisk historie: 074 en
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 713107
dc.type.program MAHF-HIS


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account