BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Administrative Reforms and Competence in Central Government Organizations

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Christensen, Tom eng
dc.contributor.author Lægreid, Per eng
dc.date.accessioned 2010-10-28T09:02:19Z
dc.date.available 2010-10-28T09:02:19Z
dc.date.issued 2008-06
dc.identifier.issn 1503-0946 (Print ISSN)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4285
dc.description This paper is written as part of the project «Norwegian central government administration in a 30 years perspective», funded by the Meltzer Foundation. A previous version of the paper was presented at the workshop «Administrative Reform, Democratic Governance and the Quality of Government». ECPR Joint Sessions of Workshops, Rennes April 11.–16., 2008. en
dc.description.abstract This paper focuses on administrative competence in the Norwegian central government and its relationship to administrative reforms. Four different types of competence are addressed: Fachkompetenz, policy advice skills, managerial competence and boundary-spanning competence. Based on surveys to civil servants in the ministries and central agencies we describe how widespread these areas of competence are in Norwegian central government and how they overlap. The variation in the use of the different areas of competence are analysed from a reform perspective, a structural and a demographic perspective. We find a multiple, partly cumulative and complex competence profile. The variation in competences are first of all related to structural features such as administrative level and structural position, but also reforms elements such as performance management make a difference; and demographic features (education and gender) also have some effect. Dette notatet fokuserer på administrativ kompetanse i norsk sentralforvaltning og hvordan denne er knyttet til administrative reformer. Det blir fokusert på fire ulike typer kompetanse: fagkompetanse, policy rådgivning, management kompetanse og grenseoverskridende kompetanse. Basert på spørreundersøkelser til ansatte i departementer og direktorater beskriver vi hvor utbredt disse kompetansetypene er i norsk sentralforvaltning og hvordan de overlapper. Variasjonene i kompetanse blir analysert med utgangspunkt i et reformperspektiv, et strukturelt og et demografisk perspektiv. Vi finner sammensatte delvis kumulative og komplekse kompetanseprofiler. Variasjonen i kompetanser er først og fremst knyttet til strukturelle faktorer slik som forvaltningsnivå og stillingsnivå, men også reformelementer slik som omfanget av målog resultatstyring spiller en rolle, Demografiske faktorer, for eksempel kjønn, har også en viss betydning. en
dc.description.abstract Dette notatet fokuserer på administrativ kompetanse i norsk sentralforvaltning og hvordan denne er knyttet til administrative reformer. Det blir fokusert på fire ulike typer kompetanse: fagkompetanse, policy rådgivning, management kompetanse og grenseoverskridende kompetanse. Basert på spørreundersøkelser til ansatte i departementer og direktorater beskriver vi hvor utbredt disse kompetansetypene er i norsk sentralforvaltning og hvordan de overlapper. Variasjonene i kompetanse blir analysert med utgangspunkt i et reformperspektiv, et strukturelt og et demografisk perspektiv. Vi finner sammensatte delvis kumulative og komplekse kompetanseprofiler. Variasjonen i kompetanser er først og fremst knyttet til strukturelle faktorer slik som forvaltningsnivå og stillingsnivå, men også reformelementer slik som omfanget av målog resultatstyring spiller en rolle, Demografiske faktorer, for eksempel kjønn, har også en viss betydning. no
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Stein Rokkan Centre for Social Studies en
dc.relation.ispartofseries Working Paper en
dc.relation.ispartofseries 7-2008 en
dc.title Administrative Reforms and Competence in Central Government Organizations en
dc.type Working paper eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account