BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Askeladden og ministeren - Tolkningsrammer og medielogikk i "Aker-saken" 2009.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Christoffersen, Jonas Fabritius eng
dc.date.accessioned 2011-01-06T13:23:13Z
dc.date.available 2011-01-06T13:23:13Z
dc.date.issued 2010-06-01 eng
dc.date.submitted 2010-06-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4408
dc.description.abstract Denne masteroppgaven ser på VGs dekning av konflikten mellom regjeringen og Kjell Inge Røkke i 2009, også kjent som Aker-saken. Problemstillingen er: "Hvilke tolkningsrammer bruker VG i Aker-saken, og hva gjør de forskjellige aktørene for å styrke, svekke eller forandre disse?". For å få svar på denne problemstillingen har det blitt gjennomført en kvantitativ innholdsanalyse av VGs papirutgave fra april 2009 til januar 2010. For å finne tolkningsrammene VG bruker i saken ble det også gjennomført en kvalitativ analyse der hovedkritikk og -vinklinger ble kategorisert i grupper med likhetstrekk. Ut fra denne analysen ble tolkningsrammene "lureri", "inkompetanse", "vennetjeneste" og "konflikt" funnet. Saken ble delt opp i to faser, i tiden før pressekonferansen og tiden etter. Næringsminister Sylvia Brustad, statsminister Jens Stoltenberg og andre aktører fra regjeringen er aktive i VG i første fase, og inntar rollen som premissleverandør med over 34 uttalelser i løpet av Aker-saken. Deres uttalelser blir premisser for dekningen fordi de ofte er utgangspunktet for artiklene. Jeg gjennomførte også en kvalitativ analyse av Røkkes pressekonferanse for å se hvordan han etter 20 dagers stillhet forsvarer seg mot anklagene om lureri, vennetjenester og politisk korrupsjon. Denne pressekonferansen er en stor begivenhet i Aker-saken, og forandrer VGs bruk av tolkningsrammene. I første fase dominerte lurerirammen, men i andre fase blir inkompetanserammen dominerende. Teori om medielogikk er brukt for å forstå hvordan de forskjellige aktørene prøver å påvirke VGs dekning og avisens bruk av de forskjellige tolkningsrammene. De anonyme kildene i VG diskuteres også i forhold til styrte lekkasjer, og om regjeringen bruker anonyme uttalelser for å legge press på Røkke i første fase av konflikten. en
dc.format.extent 1804142 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Tolkningsrammer nob
dc.subject Medielogikk nob
dc.subject Politisk skandale nob
dc.subject Røkke, Kjell Inge nob
dc.subject Brustad, Sylvia nob
dc.subject Regjeringen nob
dc.title Askeladden og ministeren - Tolkningsrammer og medielogikk i "Aker-saken" 2009. no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course MEVI350 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 735116 eng
dc.type.program MASV-MEVI eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account