BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Vaktbikkjer i flokk - om kynismen i politisk kommentarjournalistikk

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Wold, Pia Martine
dc.date.accessioned 2011-02-02T13:58:33Z
dc.date.available 2011-02-02T13:58:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation The University of Bergen en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4468
dc.description.abstract Denne oppgaven beskriver hvordan kynisme og flokkmentalitet preget kommentarjournalistenes avisomtale av Høyre-leder Erna Solberg under stortingsvalgkampen i 2009. Ved bruk av både kvantitative og kvalitative metoder har analysen bekreftet at en betydelig stemningsendring - et vendepunkt - fant sted i kommentarspaltene. Ut i fra dette har jeg undersøkt hvilket retorisk grunnlag omtalen av partilederen hadde og hvilke (språklige) årsaker som lå bak vendepunktet. Alt tyder på at flokkmentalitet preget bedømmingen av Erna Solbergs politiske prestasjoner. Det fremkommer av analysen at vendepunktet ikke er fundert i konkrete politiske årsaker, men lettvint og/eller mangelfull argumentasjon, tomme karakteristikker, (språklig sett ubegrunnet) skråsikkerhet og fordreining. Tematikken er i større grad personlig enn politisk fokusert. Valgkampen gripes ofte som et spill eller en kamp der politiske utspill tolkes av kommentatorene som en maktkamp mellom enkeltpersoners ambisjoner, og der taktikk omtales mer enn politikk i forbindelse med partilederens virke. Dette blir særlig tydelig gjennom kommentatorenes interesse i Solbergs vekt og utseende og deres hovedfokus på taktikk vedrørende regjeringssamarbeid. Disse tendensene kan forstås som ulike uttrykk for kynisme i meningsjournalistikken, noe som må problematiseres i forhold til journalistikkens demokratiske oppdrag og egne idealer. Slik kaster oppgaven nytt lys over debatten om "kommentariatet". en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Kommentarjournalistikk no
dc.subject Kommentar no
dc.subject Kommentariatet no
dc.subject Solberg, Erna no
dc.subject Journalisme no
dc.subject Politikk no
dc.subject Valgkamp no
dc.title Vaktbikkjer i flokk - om kynismen i politisk kommentarjournalistikk en
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 en_US
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account