BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Hvordan fremstilles husmoren i Desperate Housewives?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Penne, Marion
dc.date.accessioned 2011-03-23T08:34:57Z
dc.date.available 2011-03-23T08:34:57Z
dc.date.issued 2010-12-21
dc.date.submitted 2010-12-21 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4602
dc.description.abstract Formålet er å finne ut hvordan husmoren fremstilles i tv-serien Desperate Housewives. For å gjøre dette må jeg først avklare hva som menes med 'husmor'. Jeg vil også sette tv-serien inn i en medial kontekst ved å definere hva slags tv-serie Desperate Housewives er og sammenlikne med andre tv-serier fra samme tidsalder som også omhandler kvinner. Derfra kan jeg analysere fremstillingen av husmødrene i Desperate Housewives. Her velger jeg å fokusere på det rent overfladiske og helt ned til personlighet og handlingsmønster. Med det mener jeg at jeg skal ta for meg representasjonen av kvinnene i hvordan de ser ut, hvordan de kler seg, sminker seg, styler seg, hvordan de bruker kroppspråk og talespråk -generelt det overfladiske ved kvinnene. Hva slags husarbeid kvinnene gjør, og hvordan de forholder seg til husarbeidet vil spille en betydningsfull rolle i analyseringen. Deretter kan jeg gå dypere og analysere deler av personlighetene som blir representert. Hvordan de forholder seg til seg selv, eventuelle ektemenn, eventuelle barn og hvilket forhold har de til de andre kvinnene i nabolaget. Hvor stort fokus de har på religion? Deres forhold til alkohol, seksuell legning, verdi og moral. Denne delen av analysen vil i større grad enn den overfladiske delen av analysen være forankret i handlingen. en_US
dc.format.extent 474087 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Desperate Housewives en
dc.subject Penne, Marion en
dc.title Hvordan fremstilles husmoren i Desperate Housewives? en
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master en_US
dc.type.course MEVI350 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 en_US
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 735116
dc.type.program MASV-MEVI en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account