BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Vatne, Marianne eng
dc.date.accessioned 2011-04-29T08:03:07Z
dc.date.available 2011-04-29T08:03:07Z
dc.date.issued 2010-11-21 eng
dc.date.submitted 2010-11-21 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4716
dc.description.abstract Exposure to a traffic accident is a traumatic experience with serious consequences for those involved. While the majority recovers without professional help there is still a significant group that reports persisting symptoms, and that is diagnosed with posttraumatic stress disorder (PTSD). Research indicates that who develops PTSD is not an incidental phenomenon. This has led to an increasing interest to identify factors related to the risk of developing symptoms of PTSD. This paper shed light on cognitive factors that are found to be positively correlated with PTSD. Research indicates that individual and subjective factors are of great importance. Empirical studies support fundamental assumptions, interpretations of the accident and the symptoms, the relationship between emotions and cognitions, and coping strategies as factors involved in the development and maintenance of PTSD. This knowledge contributes to a better understanding of PTSD, and has been important in the development of treatment methods in clinical practice en_US
dc.description.abstract Å bli utsatt for en trafikkulykke er en traumatisk opplevelse som kan få alvorlige psykiske konsekvenser for de involverte. Mens flertallet kommer seg igjen uten profesjonell hjelp, er det en signifikant gruppe som opplever at symptomene vedvarer og som får diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Forskning viser at det ikke er tilfeldig hvem som utvikler PTSD, og interessen for å identifisere faktorer knyttet til risiko har økt i de senere årene. Denne oppgaven belyser kognitive faktorer som er funnet å medvirke til utvikling og opprettholdelse av symptomer. Forskning indikerer at individuelle og subjektive faktorer er av større betydning for hvem som utvikler PTSD enn mer objektive karakteristikker ved hendelsen. Det er funnet empirisk støtte for at måten individet oppfatter verden og seg selv på, tolkninger av hendelsen og symptomene, sammenhengen mellom emosjoner og kognisjoner, og bruk av kognitive mestringsstrategier virker inn på utviklingen av symptomer. Denne kunnskapen har bidratt til å øke forståelse av PTSD som fenomen, og den har også spilt en sentral rolle i videreutviklingen av behandlingsmetoder i klinisk praksis. en_US
dc.format.extent 250577 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject PTSD eng
dc.subject Trauma eng
dc.subject Traume nob
dc.title Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans. eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course PSYK300 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Psychology: 260 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 736102 eng
dc.type.program PRPSYK eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account