BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Potensialet for dyp geotermisk energi i Norge: Modellering av varmeutvinning fra konstruerte geotermiske system

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Brun, Knut-Erland
dc.date.accessioned 2011-05-02T11:50:38Z
dc.date.available 2011-05-02T11:50:38Z
dc.date.issued 2010-10-05
dc.date.submitted 2010-10-05 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4726
dc.description.abstract Dette prosjektet tar for seg to ulike modeller for et konstruert geotermisk system; et lukket enkeltbrønn-system og et åpent, sprekkdominert system. Enkeltbrønn-systemet er modellert eksplisitt, og modellen er også tilpasset to kommersielle system bl.a. Rock Energy sine planer tilknyttet fjernvarme utenfor Oslo. Modellen er undersøkt både i et kort tidsperspektiv (500 dager) og et lengre tidsperspektiv (50 år). Det åpne systemet er forsøkt modellert som et homogent porøst medium, hvor porøsitet og permeabilitet er bestem ut fra egenskaper ved sprekkene. Imidlertid har denne modellen vist seg langt vanskeligere å utforme enn først antatt, med problemer knyttet til stabilisering av de tidsavhengige temperaturligningene. Disse problemene har ikke latt seg løse innenfor tidsrammen til prosjektet. Resultatene fra enkeltbrønnmodellen viser at for produksjonsrater i størrelsesorden 3-10 kg/s, vil man ved aktuelle geotermiske forhold og injeksjonstemperatur på 40 grader C, produsere vann med en temperatur ca 40-50 grader under reservoartemperatur. Dette tilsvarer termisk effekt på 0.1-0.5 MW. Ved høyere injeksjonstemperatur (60 grader C) er det mulig å produsere ved temperaturer opp mot 75 grader C i et lengre tidsperspektiv, men den termiske effekten blir da lavere; 0.1-0.4 MW. en_US
dc.format.extent 4919101 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en_US
dc.subject Dyp geotermisk energi no
dc.subject Norge no
dc.subject Varmeutvinning no
dc.subject Konstruerte geotermiske system no
dc.subject Jordvarme no
dc.title Potensialet for dyp geotermisk energi i Norge: Modellering av varmeutvinning fra konstruerte geotermiske system en_US
dc.type Master thesis en_US
dc.type.degree Master i Anvendt og beregningsorientert matematikk en_US
dc.type.course MAB399 en_US
dc.subject.nsi VDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410 en_US
dc.rightsHolder The author en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 753109 en_US
dc.type.program MAMN-MAB en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account