BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Potensialet for dyp geotermisk energi i Norge: Modellering av varmeutvinning fra konstruerte geotermiske system

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Brun, Knut-Erland eng
dc.date.accessioned 2011-05-02T11:50:38Z
dc.date.available 2011-05-02T11:50:38Z
dc.date.issued 2010-10-05 eng
dc.date.submitted 2010-10-05 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4726
dc.description.abstract Dette prosjektet tar for seg to ulike modeller for et konstruert geotermisk system; et lukket enkeltbrønn-system og et åpent, sprekkdominert system. Enkeltbrønn-systemet er modellert eksplisitt, og modellen er også tilpasset to kommersielle system bl.a. Rock Energy sine planer tilknyttet fjernvarme utenfor Oslo. Modellen er undersøkt både i et kort tidsperspektiv (500 dager) og et lengre tidsperspektiv (50 år). Det åpne systemet er forsøkt modellert som et homogent porøst medium, hvor porøsitet og permeabilitet er bestem ut fra egenskaper ved sprekkene. Imidlertid har denne modellen vist seg langt vanskeligere å utforme enn først antatt, med problemer knyttet til stabilisering av de tidsavhengige temperaturligningene. Disse problemene har ikke latt seg løse innenfor tidsrammen til prosjektet. Resultatene fra enkeltbrønnmodellen viser at for produksjonsrater i størrelsesorden 3-10 kg/s, vil man ved aktuelle geotermiske forhold og injeksjonstemperatur på 40 grader C, produsere vann med en temperatur ca 40-50 grader under reservoartemperatur. Dette tilsvarer termisk effekt på 0.1-0.5 MW. Ved høyere injeksjonstemperatur (60 grader C) er det mulig å produsere ved temperaturer opp mot 75 grader C i et lengre tidsperspektiv, men den termiske effekten blir da lavere; 0.1-0.4 MW. en_US
dc.format.extent 4919101 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Dyp geotermisk energi nob
dc.subject Norge nob
dc.subject Varmeutvinning nob
dc.subject Konstruerte geotermiske system nob
dc.subject Jordvarme nob
dc.title Potensialet for dyp geotermisk energi i Norge: Modellering av varmeutvinning fra konstruerte geotermiske system eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Anvendt og beregningsorientert matematikk nob
dc.type.course MAB399 eng
dc.subject.nsi VDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 753109 eng
dc.type.program MAMN-MAB eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account