BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Aden Trade Union Congress 1956-1959: fra arbeiderrettigheter til nasjonalfrigjøring

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Aarag, Anton Omar
dc.date.accessioned 2011-05-12T08:22:53Z
dc.date.available 2011-05-12T08:22:53Z
dc.date.issued 2010-11-22
dc.date.submitted 2010-11-22 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4762
dc.description.abstract På midten av 1950-tallet begynte det britiske imperie å rakne. Arabisk nasjonalisme spredte om seg, spesielt etter Suezkrisen. I Aden valgte britene å forsøke å opprettholde sin makt, mot store deler av lokalbefolkningens vilje. Særlig var de nord-jemenittiske arbeidsimmigrantene misfornøyde, fordi de ble ekskludert fra koloniens politiske og økonomiske liv. Som arbeidere organiserte de seg i fagforeningen Aden Trade Union Congress (ATUC). Avhandlingen undersøker hvordan de nord-jemenittiske arbeidsimmigrantene påvirket ATUC og hvordan dette videre påvirket legitimiteten til de øvrige politiske partiene i Aden? Hvordan gav dette ATUC en stadig sterkere nasjonalistisk profil og førte ATUC i konflikt med britene? Avhandlingen er begrenset til perioden 1956 til tidlig i januar 1959. en_US
dc.format.extent 416266 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Aden Trade Union Congress no
dc.subject Jemen no
dc.subject Immigranter no
dc.subject ATUC no
dc.title Aden Trade Union Congress 1956-1959: fra arbeiderrettigheter til nasjonalfrigjøring en_US
dc.type Master thesis en_US
dc.type.degree Master i Historie en_US
dc.type.course HIS350 en_US
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::History: 070::Social history: 072 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 713107 en_US
dc.type.program MAHF-HIS en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account