BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Aden Trade Union Congress 1956-1959: fra arbeiderrettigheter til nasjonalfrigjøring

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Aarag, Anton Omar eng
dc.date.accessioned 2011-05-12T08:22:53Z
dc.date.available 2011-05-12T08:22:53Z
dc.date.issued 2010-11-22 eng
dc.date.submitted 2010-11-22 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4762
dc.description.abstract På midten av 1950-tallet begynte det britiske imperie å rakne. Arabisk nasjonalisme spredte om seg, spesielt etter Suezkrisen. I Aden valgte britene å forsøke å opprettholde sin makt, mot store deler av lokalbefolkningens vilje. Særlig var de nord-jemenittiske arbeidsimmigrantene misfornøyde, fordi de ble ekskludert fra koloniens politiske og økonomiske liv. Som arbeidere organiserte de seg i fagforeningen Aden Trade Union Congress (ATUC). Avhandlingen undersøker hvordan de nord-jemenittiske arbeidsimmigrantene påvirket ATUC og hvordan dette videre påvirket legitimiteten til de øvrige politiske partiene i Aden? Hvordan gav dette ATUC en stadig sterkere nasjonalistisk profil og førte ATUC i konflikt med britene? Avhandlingen er begrenset til perioden 1956 til tidlig i januar 1959. en_US
dc.format.extent 416266 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Aden Trade Union Congress nob
dc.subject Jemen nob
dc.subject Immigranter nob
dc.subject ATUC nob
dc.title Aden Trade Union Congress 1956-1959: fra arbeiderrettigheter til nasjonalfrigjøring en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie nob
dc.type.course HIS350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::History: 070::Social history: 072 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713107 eng
dc.type.program MAHF-HIS eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account