BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Lærere sin bruk av sosial web. "Del&bruk" - en møteplass for profesjonell utvikling?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Johannessen, Reidun Elin
dc.date.accessioned 2011-05-16T07:18:04Z
dc.date.available 2011-05-16T07:18:04Z
dc.date.issued 2011-03-13
dc.date.submitted 2011-03-13 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4769
dc.description.abstract This master paper describes the findings of a qualitative research study examining teacher's use of social web for their own professional development. Semi-structured interviews and electronic dialogues were conducted from informants and participants on the website del&bruk" (d&b). A content analysis of electronic dialogues was conducted to confirm the findings. Finding show that teachers in secondary education who participate in del&bruk" use the page frequently to share ideas and practical ways of using digital resources in class. They are interested in giving information about digital resources they have used in class and are engaged in giving their reasons for the use of different digital media. The focus in the discussions is primarily technical and the participants have less focus on analysis or reflection connected to their own or other teacher's practices. It looks as if the participants to a lesser degree challenge each other's practices. There is less focus on digital didactical discussions, and teachers partly point to targets for learning when they have discussions on how they have used different digital resources in class. Del&bruk" makes room for critical suggestions and ethical discussions, but the discussions are attached to the general use of different digital resources in teaching. Informants clearly feel that del&bruk" is a community of practice, and findings illustrates that teachers use a variation of different social media for their own professional development where "del&bruk" is one of this essential medias. Reporting of this data may assist in forming a deeper understanding of teacher's use of social web for their own professional development. en_US
dc.description.abstract Denne masteroppgaven beskriver funn fra en kvalitativ studie der mål har vært å studere lærere sin bruk av sosial web for egen profesjonell utvikling. Sem-strukturert intervju og elektroniske diskusjoner er samlet inn fra websiden "del&bruk" (d&b) for å identifisere funn. Innholdsanalyse av elektroniske diskusjoner er gjennomført for å bekrefte funn. Funn viser at lærere i videregående opplæring som er deltaker på "del&bruk" aktivt bruker denne websiden til å dele tips og triks knyttet til bruk av digitale ressurser i klasserommet. De er opptatt av å informere og begrunne bruk av ulike digitale ressurser i klassen, men fokus i diskusjonene er primært på teknisk bruk. Deltakerne har mindre fokus på analyse og refleksjon som gjelder egen eller andres undervisningspraksis, og det kan se ut som om deltakerne i liten grad utfordrer hverandres praksis. Det er lite fokus på digitale didaktiske drøftinger og det kan se ut som om lærere skiller mellom IKT og didaktikk. Lærere reflekterer i liten grad rundt bruken av digitale ressurser for å nå kompetansemål i fag. "Del&bruk" gir rom for kritiske innspill og etiske drøftinger, men drøftingene knyttes til generell bruk av ulike digitale ressurser i undervisingen. Begge informantene opplever klart at "del&bruk" et praksisfellesskap, og funn viser at lærere bruker et spekter av ulike sosiale medier for utvikling av egen profesjon der "del&bruk" er et av disse sentrale mediene. Rapportering fra disse dataene vil kunne være en støtte til å forme en dypere forståelse av hvordan lærere i bruker sosial web i egen profesjonell utvikling. en_US
dc.format.extent 3325245 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved. en_US
dc.subject "Del&bruk" no
dc.subject Profesjonell utvikling no
dc.subject Lærere no
dc.title Lærere sin bruk av sosial web. "Del&bruk" - en møteplass for profesjonell utvikling? en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Pedagogikk, IKT-basert en_US
dc.type.course PED396 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Education: 280 en_US
dc.rightsHolder The author en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 724112 en_US
dc.type.program MAPS-PEDIK en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account